Activitats Extraescolars

Les activitats extraescolars les gestiona l’AMPA, i han de ser aprovades pel Consell Escolar del centre.

D’altra banda, l’Ajuntament de Pineda també organitza els Jocs Escolars Municipals (esports) pels nens i nenes de primària (de 1r a 5è).