Per veure les dades i informacions

Per veure totes les dades i informacions amb l’ordre que correspongui, heu de situar-vos a l’esquerra de la pantalla on diu categories i anar clicant a dins de cada un d’elles.