Arxiu de la categoria: j-Ús de l’Agenda

Ús de l’Agenda

És important que qualsevol incidència o canvi referent a l’alumne/a es notifiqui per escrit a la tutora. Així mateix els/les tutors/es comunicaran les incidències als pares.

Donada la importància de l’agenda, us aconsellem que tingueu en compte de revisar-la diàriament.