Arxiu de la categoria: n-Medicaments

Medicaments

El professorat del centre no administra medicaments llevat dels casos de malaltia crònica. En cas de diarrees, febre, polls…caldrà que el nen/a es quedi a casa fins que s’hagi solucionat del tot el problema.