Producte final

En finalitzar totes les missions, l’alumnat va presentar els seus productes finals en una última activitat conjunta que consistia en un concurs en format televisiu (Got Talent) amb presentadora sorpresa inclosa.

A l’inici d’aquesta activitat final se’ls va projectar als alumnes un vídeo d’agraïment per tota la seva feina realitzada al llarg de les missions.

Durant el concurs es van presentar i posteriorment votar dos dels productes finals: l’himne de les sectes (activitat grupal de Català i Música) i els vídeos de la campanya d’estalvi energètic (activitat grupal de Ciències).

Un tercer producte final eren uns prototips de “sondes rover” amb petites plaques solars i detectors d’infrarojos, però es van quedar en una versió “beta” per falta de temps.

Alguns dels vídeos de la campanya energètica:

Vídeo campanya energètica Grup A1

Vídeo campanya energètica Grup A2

 

Producte final del projecte : Els jocs paralímpics.

El producte final del nostre projecte és la realització d’un Power Point d’un dels esports escollits pel grup de treball.
Aquest Power serà la posada amb comú mitjançant una exposició oral per donar a conèixer l’esport treballat i el que han après.
Com a pràctica final a l’àrea d’educació física s’ha dut a terme una gimcana de quatre proves, on els alumnes experimenten a la seva pròpia pell  les dificultats que comporten les discapacitats en l’esport. L’objectiu d’aquesta activitat és sensibilitzar a l’alumnat i valorar l’esforç dels esportistes Paralímpics.
A més els alumnes han realitzat diferents murals que s’han exposat als passadissos de l’escola per donar a conèixer la investigació realitzada durant el projecte.
A escala individual es fa el recull de les activitats realitzades durant el procés d’investigació.

Producte final: Éssers fantàstics

     El producte final es decideix conjuntament amb els alumnes. Davant un ventall de productes finals els alumnes creuen que el més adient és fer una exposició en un espai comú, per poder ser visitada per tots els alumnes de l’escola.
Per tal de fer difusió o publicitat sobre aquesta exposició es realitzen uns cartells informatius que es pengen en diferents llocs estratègics de l’escola. A més els alumnes en petits grups visiten a tots els grups del centre per informar sobre l’existència d’aquesta exposició.
A escala individual, han treballat una carpeta d’aprenentatge on consta la planificació i normes de funcionament de l’equip, els objectius personals d’aprenentatge de cada alumne (objectius referents als continguts curricular  i al treball en equip); el logo amb el qual participava en el concurs per la tria final, i l’avaluació tant individual com col·lectiva.

Com avaluem el projecte dels Jocs Paralímpics

          L’avaluació contínua i formativa s’ha portat a terme mitjançant el diari de classe on per grups omplíem la rúbrica sobre la tasca feta.
A més s’ha de portar a terme una avaluació individual, valorant els objectius personals envers el treball cooperatiu.
A més mitjançant rúbriques d’autoavaluació els grups han valorat els murals i la seva posada en comú a la resta de la classe.
També hem fet ús de rúbriques de coavaluació on els alumnes han avaluat l’exposició oral conjuntament amb el Power Point dels seus companys. A més d’afegir propostes de millora.

Respecte a l’avaluació per part dels mestres s’ha realitzat de dues maneres:
– El funcionament del treball cooperatiu, i la participació en el procés d’investigació del projecte s’ha valorat mitjançant l’observació dels alumnes per part dels diferents mestres que passen per l’aula.
– Per tal d’avaluar els continguts curriculars treballats assolits s’ha fet ús de l’exposició oral del Power Point, de l’exposició escrita a través dels murals, i de la carpeta d’aprenentatges feta per cadascun dels grups.

Com avaluem el projecte dels éssers fantàstics

      L’avaluació individual del projecte és un dels grans dubtes i reptes que ens plantegem.
L’avaluació contínua i formativa s’ha portat a terme mitjançant el diari de classe on per grups omplíem la rúbrica sobre la tasca feta.
Mitjançant rúbriques de coavaluació els grups han valorat el seu producte final (el mural de l’exposició).
De manera individual cada alumne ha valorat els seus objectius personals i la seva participació i el compromís en la tasca i el grup.
També es planteja una tasca individual d’avaluació on els alumnes han expressat i posat en pràctica l’aprenentatge significatiu: Un text descriptiu de l’ésser fantàstic treballat, mitjançant un guió, s’escriu el text i s’omple la rúbrica d’autoavaluació.
Respecte a l’avaluació per part dels mestres s’ha realitzat de dues maneres:
– El funcionament del treball cooperatiu s’ha valorat mitjançant l’observació dels alumnes per part dels diferents mestres que passen per l’aula.
– Per tal d’avaluar els continguts curriculars treballats assolits s’ha fet ús de la carpeta d’aprenentatges.

Com avaluem els projecte dels patis del món.

     L’avaluació contínua i formativa s’ha portat a terme mitjançant el diari de classe on per grups omplíem la rúbrica sobre la tasca feta.

Per tal de fer l’avaluació final del nostre projecte s’ha fet ús de rúbriques d’autoavaluació. Individualment cada alumne ha fet la seva valoració del treball en grup i fer la seva proposta de millora.
Pel que fa als continguts apressos cada alumne ha explicat el procés seguit de treball del projecte, les activitats realitzades i la conclusió final de manera oral.
Cada grup va fet la seva part a l’exposició final com a síntesis de la feina feta. On presentaven la pregunta del grup, la investigació realitzada i una petita conclusió fer demostrar si la hipòtesi es complia. Hi han grups que han estat capaços d’arribar a aquesta conclusió però d’altres que han trobat més dificultats.
Respecte a l’avaluació per part dels mestres s’ha realitzat de dues maneres:
Mitjançant la visualització del vídeo, hem pogut valorar el procés d’elaboració del projecte i l’expressió oral.
El funcionament del treball cooperatiu s’ha valorat a través de l’observació. S’ha observat el rol personal de cada alumne en el grup, l’aprenentatge de col·laboració, la imposició de l’opinió, qui n’inhibeix, el que s’enfada sistemàticament, el gandul…

Implementació Jocs Paralímpics

     Iniciem el nostre projecte amb un documental que es titula: Camí a Olímpia. Explica la història de 5 esportistes que arriben a participar en els Jocs Paralímpics. Cada un d’ells narra quin tipus de discapacitat té i com s’han adaptat a la seva nova forma de vida. També introdueixen l’origen de la seva discapacitat, com la van adquirir, com es van sentir i com ho han superat.
Un cop vist el documental entre tots comentem què els hi ha semblat. Fem una posada en comú i després per equips escriuen 3 frases que per a ells són essencials i significatives.

                En les 3 sessions següents donen inici a la recerca sobre la pregunta plantejada al nostre projecte.
Abans d’analitzar un esport en concret, hem de conèixer i situar-nos sobre els Jocs Paralímpics.
Fem una pluja d’idees i de preguntes sobre què volem saber i entre tots. Surten les següents qüestions:
-Què són?
-Perquè es van crear?
-Quants dies dura la competició?
-Quins van ser els primers Jocs Paralímpics, on van ser i quants participants hi eren?
-Tipus de discapacitats que participen en els Jocs Paralímpics.
-Diferents categories depenent del tipus de discapacitat.
-Breu història dels Jocs Paralímpics.
-Seus i edicions dels Jocs Paralímpics.
-Mapa mundial de les diferents seus. Situar en un mapa les diferents seus i el país al que corresponen.
-Esports que s’inclouen en els Jocs Paralímpics actualment.
-Rècords mundials a l’última edició a Rio de Janeiro en el 2016 i buscar els medallistes espanyols.

Distribuïm les preguntes per grups i els alumnes hauran de buscar les respostes i explicar-les als seus companys en una petita exposició pel grup classe. La manera de presentar-lo serà en forma de mural.

La següent activitat consisteix en la preparació d’una entrevista pel campió paralímpic i mundial Ivan Hompanera. Gràcies a l’Isidro (el mestre d’EF) aquest atleta vindrà a la nostra classe i ens explicarà com ha arribat a ser el què és.
Prèviament la tutora prepara una sèrie de vídeos i informacions diverses perquè els alumnes s’introdueixin a la seva vida, sàpiguen qui és i estiguin motivats.
Un cop dóna tota la informació de la qual disposa, per grups i amb la tècnica del llapis al mig cada nen anota una pregunta que li faria al campió.

Ho posem en comú i aconseguim unes quantes preguntes força interessants per formular-li.
1-Quin esport t’agrada practicar a part de l’atletisme?
2-Per què vas anar a l’exèrcit?
3-Com et va afectar a la teva vida tenir l’accident?
4-Com va ser la teva experiència a l’exèrcit?
5-Què se sent al ser tantes vegades campió?
6-Per què vas decidir participar en els Jocs Paralímpics?
7-T’ha costat arribar a ser campió?
8-A quants Jocs has participat?
9-Per què t’agrada tant l’atletisme?
10-En alguna carrera t’has aturat o has caigut?
11-Has provat altres esports a banda de l’atletisme?
12-Com et vas sentir en superar un rècord mundial?
13-Què se sent en córrer tan ràpidament?
14-Com et vas sentir en superar un rècord mundial?

Per últim van portar a terme una activitat pràctica. Des de l’àrea d’educació física es va preparar una gimcana on els alumnes podien practicar i viure en la seva pròpia pell les dificultats que suposa practica exercici amb una minusvàlida física.

 

Implementació projecte 4t: Com van aparèixer els éssers fantàstics ?

Enllaç

Un cop preparats els grups van escollir l’ésser fantàstic que volien treballar. Aquest ésser va passar a ser el nom del grup. D’aquesta manera l’aula es va convertir en un món fantàstic.
Els alumnes van buscar la informació fora del centre: a la biblioteca del barri. També van baixar a la biblioteca de l’escola on van trobar una gran quantitat de material. Però es van adonar que els seus éssers fantàstics no sortien als llibres.
Van decidir buscar informació per altres fonts. L’aula d’informàtica era un bon recurs. Allà gràcies als cercadors van aconseguir trobar la informació, però es van trobar amb dificultats en la comprensió, selecció i tria de la informació rellevant. El nivell era massa elevat.
Per sort, van trobar una pàgina molt més adient per ells on hi havia unes grans imatges i podien extreure informació. Els hi va cridar molt l’atenció. És una pàgina molt motivadora.
pagina web araceliÉssers fantàstics

Cada grup va poder portar a terme les seves tasques planificades amb anterioritat. Aquestes tasques van ser organitzades lliurement pels membres del grup a partir del producte final. Tots van coincidir després d’una pluja d’idees col·lectiva, amb una tasca específica: Per poder donar a conèixer un ésser fantàstic necessitem treballar el text descriptiu a partir d’una planificació.
Per tal que els alumnes es poguessin sentir identificats amb el seu projecte, cada alumne va crear el seu ésser fantàstic. Vam fer una exposició a l’aula i una posterior votació per seleccionar el logo del projecte.

araceli

 

Implementació del nostre projecte de 2n: Són iguals tots els patis del món?

KODAK Digital Still Camera

Hem partit d’una pregunta inicial: són iguals tots els patis del món?.
D’aquesta pregunta va sorgir una hipòtesi de treball: Els patis són diferents depenent dels països, dels jocs, de com estan construïts i de la mida.
La hipòtesi s’elabora a partir d’una reflexió inicial de cada alumne.
Els vam explicar que una hipòtesi era una idea suposada que podia ser veritat o no, i que havien d’investigar per poder comprovar-la
Cada grup va haver de pensar com podia treballar aquesta hipòtesi. Van elaborar una pregunta i una activitat per poder treballar-la.
Van ser tres sessions de treball:
– La primera sessió va ser una pluja d’idees col·lectiva.
– A la segona sessió es tractava de per pensar quina pregunta ens podia donar informació per resoldre la nostra hipòtesi i de quina manera podíem respondre a aquesta pregunta.
Cada grup va elaborar una pregunta i una activitat per tal de resoldre aquesta primera.
Les preguntes eren les següents:
– A què juguen els nens i nenes als patis del món? Van decidir passar una enquesta.
– Per saber si són diferents segons la mida, van decidir saber com mesurem els patis? Per resoldre-la havíem de mesurar diferents patis i comparar.
– Qui fa les escoles? Era un altre dubte i per resoldre’l vam decidir fer una entrevista.
– Com es construeixen els patis? Van decidir escriure una carta a l’ajuntament.
Per tal de comparar els patis de la nostra ciutat amb els patis de la resta del món van plantejar l’última pregunta: Com són els patis d’Hondures? Vam decidir buscar fotos i explicar-les amb els peus de fotos.
A la tercera sessió vam omplir el nostre objectiu en el pla de treball amb els següents objectius:
– Aprendre a fer preguntes: enquesta i entrevista
– Aprendre a recollir dades i representar-les en un gràfic de barres.
– Aprendre a mesurar: conèixer les unitats de mesura
– Aprendre a escriure: cartes i peus de fotos
– Situar països en el mapa.