Proposta d’experiències i tallers

La jornada mostrarà experiències i tallers que afavoreixen el paper protagonista de l’alumne en el seu aprenentatge tot aprofitant el potencial que té la tecnologia per a personalitzar els entorns i per interactuar i participar a l’aula i més enllà.

Es prioritzaran les propostes que facin èmfasi en:

  • Planificar contextos d’aprenentatge que, des de l’inici, tinguin present la diversitat d’alumnes de l’aula.
  • Satisfer les necessitats del major nombre d’alumnes, tenint en compte les seves característiques i competències.
  • Adaptar-se als diferents ritmes i estils d’aprenentatge.
  • Cercar l’acció, l’emoció, la creativitat i el compromís dels alumnes tot proporcionant experiències agradables on puguin aprendre.
  • Explorar, experimentar i conèixer l’ús de diferents recursos digitals conjuntament amb altres companys.

Si voleu fer una proposta d’experiència o taller i el termini ja s’ha esgotat, podeu escriure a formaciotac@xtec.cat, i us afegirem.