Al Vinyet ENS Refugiem

Enguany i des de començar el curs 18-19, ens hem endinsat amb el treball del projecte com a projecte Interdisciplinari i transversal a tota l’escola.

Des de P3 i fins a 6è hem treballat el REFUGI i totes les seves vessants. Primer amb el caire que cada refugi pot prendre, després donant-hi forma als dies especials de la música i compartint-ho amb les famílies, a la sala polivalent  el dia de Santa Cecília. A banda, un grup d’infants del grup de grans hem anat a Vic i hem compartit el nostre treball.

Us voleu refugiar amb nosaltres?

L’espectacle del dia de la música va ser sobre el refugi i es va desenvolupar així:

http://docs.google.com/presentation/d/1sN3OOoCIFbEjwA3BnaiIyoR0VdHHJQQE/edit#slide=id.p2

Moments i tipus d’avaluació

Avaluació inicial:

Pluja i relació de les idees prèvies que els alumnes tenien sobre el tema.

Avaluació formativa:

Durant el procés hi ha diversos moments en què hi ha una posada en comú i es sintetitza allò que s’ha realitzat fins aleshores (debats, extracció de conclusions, comparatives…)

Elaboració d’una carpeta d’aprenentatge.

Avaluació final:

Prova escrita.

Com ho fem?

Durant els dos trimestres que ha durat la realització del projecte s’han emprat diverses metodologies: Treball en grups, tasques individuals, tasques col·lectives i grups col·laboratius formats en heterogeneïtat, autogestió i/o intervenció del professorat.

S’ha comptat amb el suport i ajut de diferents experts: Les entrevistades: picapedrera, pagesa i gegantera; un metge i un arqueòleg que han estat part de la guia d’aquest projecte.

Si hi ha de sumar el treball de cerca d’informació vivencial, on l’alumnat ha tingut un paper actiu i productiu (recull de dades, formulació d’hipòtesis, constatació de dades, realització de gràfics comparatius i extracció de conclusions).

Diferències socials. Comencem?

En un estudi sobre l’edat moderna, l’alumnat va localitzar que homes i dones no gaudien dels mateixos drets, a partir d’aquí es va generar un debat on es va constatar que en l’actualitat continua havent diferències entre els drets d’homes i dones.

Sent un tema d’actualitat, sovint els alumnes portaven notícies que sorgien sobre aquesta problemàtica. Això va fer que es creés un neguit per saber si realment els homes i les dones som diferents i si aquestes diferències justifiquen la situació actual.

Partint de la visualització d’un vídeo: “Carrera por la igualdad”, i llegint un article relacionat amb el tema, es va iniciar un debat que va generar un seguit de preguntes que es volien resoldre i que servirien de guia per al projecte que acabaria dividint-se en dues vessants: la social i la fisiològica.

L’equip docent, motor de canvi

La Neus i la Sílvia, tutores del grup de 5è, ja s’havien iniciat en el treball per projectes amb temàtiques relacionades amb el medi Natural i Social, així com treballs similars en l’àmbit de llengua catalana. A grans trets, la dinàmica girava entorn a la cerca d’informació partint de dubtes i inquietuds, que es transformaven en repte. En aquest punt, es pautava un treball per resoldre-ho, tot a través de grups cooperatius.

Les diferències entre homes i dones ha estat una temàtica que ha interessat molt al conjunt d’alumnat de cinquè, i en aquest projecte s’ha volgut anar més enllà i dotar-los d’eines per tal de realitzar una comparativa en dos àmbits molt diferenciats: aspectes socials i aspectes físics, i de quina manera aquests dos grans blocs interaccionen entre ells i ens porten a explicar la situació social actual.

El camí a seguir ha estat marcat pels interessos del grup classe, però es vol destacar que a nivell de professorat s’ha seguit la dinàmica de l’amic crític, un grup format per la resta de mestres impulsors de la xarxa a la nostra escola, que ha permès rebre feedback i noves idees per tal de millorar i enriquir la tasca docent.

ZER SALsonès!

Aquest  curs 18-19 hem iniciat el Projecte de la Sal a les escoles de la ZER el Solsonès.

Hem realitzat moltes activitats interessants, com per exemple observar les propietats i els usos de la sal, fer diferents experiments, tocar-la, manipular-la i l’hem percebuda amb tots els sentits… Per endinsar-nos més en aquest projecte hem fet una sortida a la Muntanya de Sal de Cardona.

Ara ve un temps de vacances i toca agafar forces, ja que l’any vinent reprendrem aquest fantàstic viatge al món de l’or blanc!