AVALUACIÓ

Totes les activitats que fem a l’aula (escrites, orals, de representació, manipulatives, converses formals i informals, etc.) ens són útils per prendre nota de l’alumne/a i formen part de l’observació, que més tard servirà per fer l’avaluació dels alumnes.

Com hem explicat en la metodologia, es fan unes exposicions orals del treball realitzat, i en aquest moment, també recollim evidències de progrés, tot fent preguntes, dirigint o donant suport si és necessari. En aquest moment també omplen una rúbrica d’autoavaluació, per tal de fer-los conscients i posen la mirada sobre ells mateixos de quina ha estat la seva evolució.

Utilitzem diferents mètodes d’avaluació: rúbriques d’autoavaluació, de coavaluació, valoracions de les exposicions orals, bases d’orientació, etc. En algunes ocasions la rúbriques les elaborem amb els propis alumnes, per tal que siguin ells mateixos que posin paraules i defineixin el que s’espera d’un treball ben realitzat.

En els debats generats en l’equip impulsor ha sorgit la necessitat de crear unes rúbriques per tal compartir criteris d’avaluació i indicadors de progrés en el treball dels projectes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *