LA MEVA MANRESA 3 – Metodologia

La metodologia utilitzada suposa la continuïtat i la millora de les experiències de cursos anteriors. El projecte “La meva Manresa” parteix de la necessitat que aquest promogui un aprenentatge significatiu per part de l’alumnat sobre la ciutat i tot el que la ciutat ofereix a nivell geogràfic, natural, econòmic, turístic i social. També personal i emocional.
Imatge1: Treballem les ‘capes’ de la meva Manresa: La de la meva xarxa familiar, la de les activitats que faig fora de l’horari escolar, les instal·lacions esportives, els monuments …

 

Imatge 2: Visita-taller a l’associació sardanista manresana ‘Dintre el bosc’.

El projecte està relacionat amb la ciutat on viuen els alumnes, per tant, partint del seu coneixement previ, els alumnes aprofundeixen sobre els temes en els quals mostren més interès. Si en cursos anteriors havíem centrat les activitats en el coneixement dels espais físics de la ciutat, aquest curs hem decidit que en la part final establiríem connexions amb entitats socials i associacions culturals de la ciutat perquè els alumnes coneguin i tingun oportunitat de viure experiències i d’establir lligams amb el teixit associatiu.

Imatge 3:El treball amb Chromebooks de de primer curs de l’ESO a Cal Gravat facilita el treball cooperatiu i l’assoliment de les competències digitals.
“La meva Manresa” és un projecte totalment cooperatiu, per tant és un treball en grup on es poden trobar amb altres companys amb els mateixos interessos. Tot i que, el punt de partida dels alumnes és individual, ja que els alumnes són els que trien quin àmbit els motiva més (història, monuments, fauna, carrers, barris,…) o amb quin aspecte volen aprofundir, els alumnes comencen a treballar immediatament en grups de dos, de tres o de quatre segons el tipus d’activitat, amb l’objectiu d’afavorir aquest treball cooperatiu.

Les eines que s’utilitzen per a treballar s’articulen al voltant del G-Suite/Google Classroom, on ells realitzen les tasques de referència assignades pels professors: Cerquen la informació via internet, Comparteixen àlbums i documents de tot tipus (presentacions, fulls de càlcul, etc.), treballen amb eines de geolocalització, mapes (MY Maps) codis QR, etc. En ocasions, quan qual, també fan servir els seus telèfons mòbils.

Imatge 3: Qualitat de l’aigua segons presència d’invertebrats.

Imatge 4: Visita a la biblioteca de l’Ateneu.

Imatge 5: La Meva Manresa que m’agrada

Imatge 6: Visita a la Mesquita Al-Fath/Centre Cultural Islàmic

 

Cal dir que en aquesta edició de la Meva Manresa s’han potenciat les sortides de camp.


Imatge 5 i 6: Google Classroom de Projectes, a primer d’ESO.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *