En grup i com experts, avancem!

El primer dia es va donar a cada alumne un qüestionari inicial en un full DIN A3, que van haver de respondre individualment durant 10 minuts. Després, es van posar amb els companys del seu grup i van ampliar la informació de les respostes del qüestionari en grup, mitjançant la tècnica del “llapis al mig”. Amb aquesta activitat es va crear la motivació, l’intercanvi de coneixements previs i la necessitat de crear coneixement. Es comparteix amb els alumnes que el mateix qüestionari serà un dels instruments que els servirà d’avaluació inicial i avaluació formativa i amb el que podran evidenciar el procés d’aprenentatge.

Després en gran grup vam catalogar les preguntes que havíem de donar resposta en cinc grans blocs de recerca d’informació (composició de la sang, grups sanguinis, bancs de sang, batecs, i com tenir cura i principals malalties cardiovasculars). Per cada bloc de recerca d’informació hi treballarien tres grups diferents d’alumnes amb un mestre de referència per tal de poder fer dinàmiques de treball cooperatiu tals com puzzle i grups d’experts. De cada gran bloc de recerca els vam donar unes preguntes guia i van començar la seva cerca.Hi ha un docent que fa l’acompanyament de cada gran bloc de recerca, és el guia referent.

Al final de cada sessió, mitjançant el diari d’aprenentatge reflexionen, valoren i s’autoregulen el seu procés d’aprenentatge (on són, quines preguntes han resolt, per on seguiran, què seguiran buscant i com els ho explicaran als companys). Així mateix, tenen la rúbrica del treball d’equip, de l’escrit de l’article i de l’exposició oral.

Després de tres sessions de cerca d’informació fan posada en comú per grups d’experts i després tenen una altra sessió de grup. Cada grup documenta el procés de producció mitjançant la redacció de l’article que formarà part de la revista científica. Un cop cada grup té el seu article, es tornen a trobar per grups d’experts i elaboren l’article definitiu que presentaran a la pediatra perquè doni la validesa de la informació com a figura experta externa.

Finalment, després de la xerrada amb la pediatra, en el diari fan constar aquelles curiositats o aspectes que els hancridat l’atenció i han après. Es fa una posada en comú a nivell de grup d’aula ordinari.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *