LA MÀQUINA DEL TEMPS

METODOLOGIA

La major part del temps treballem en grups cooperatius de quatre, heterogenis i escollits per la mestra, on hi hem establert diferents rols: secretari, controlador, portaveu i coordinador. En el moment de formar el grup, són ells mateixos/es els que es reparteixen els rols, sempre argumentant el per què i els punts fort de cada membre del grup.

Al principi de cada sessió, es proposa un objectiu comú proposat i guiat per la mestra, de manera que al final de la classe cada grup haurà de fer un retorn del grau d’execució d’aquella tasca, problemes que s’han trobat i propostes de millora per a la següent sessió. Aquesta manera de fer, sorgeix de la necessitat d’ajudar a planificar-se i establir-se objectius a curt termini per tal d’anar avançant, d’organitzar-se bé les tasques i de no perdre el temps.

Disseny de la màquina (màquines simples).

Fem una sessió experimental de màquines simples. Es proposen quatre experiments i vàries preguntes que han de resoldre a partir d’ells. Al final de la sessió posem en comú les conclusions.

Fan un esborrany de com serà la seva màquina i fan una llista del material que necessitaran per a les properes sessions.

CONSTRUCCIÓ DE LA MÀQUINA

Omplim la base d’orientació sobre els requisits que haurà de tenir la màquina.

Les sessions de plàstica es destinaran a la construcció de les màquines.

TREBALL DE LES PREGUNTES (CERCA D’INFORMACIÓ)

A partir de les preguntes que es van plantejar, es busquen aquelles que poden ser comunes a tots els grups i se’ls proposa fer-ne una recerca. Cada grup haurà de presentar un petit dossier amb les respostes a les preguntes.

Omplim la base d’orientació sobre els requisits que haurà de tenir aquest dossier.

Durant algunes sessions, cerquen la informació i la sintetitzen amb les seves paraules, escrivint-les a mà en els fulls que els hem facilitat. S’organitzen les tasques, en general, han treballat per parelles. I plasmen de forma sintètica, cada pregunta en un mural de classe.

En altres sessions, s’han anat treballant aspectes de la història que els han permès situar millor el fet històric que han escollit. Per exemple, crear una línia del temps amb les etapes històriques, recordar el nom dels continents, països i organització territorial, entendre conceptes claus sobre política, …).

PREPARAR LES EXPOSICIONS (POWER POINT)

Omplim la base d’orientació sobre els requisits que haurà de tenir la presentació.

Hauran de crear un petit power point que resumeixi cada pregunta i que els servirà de guió per a les seves exposicions.

ESCENIFICACIÓ/DRAMATITZACIÓ

Elaborar un petit guió teatralitzant el moment històric escollit. Un dia a la tarda, portem les màquines al pati i els alumnes dels altres cursos de primària hi podrien entrar, de forma que els puguin anar explicant a quina època han anat a parar i aquells aspectes que han après d’aquell fet.

EXPOSICIONS

El dia de les exposicions, presentem tots els treballs davant dels alumnes i també de totes aquelles famílies que hi puguin assistir.

DIARI DE VIATGE (QUÈ EM QUEDO DELS VIATGES)

Durant les exposicions, cada alumne haurà d’omplir el seu diari de viatge on hi escriurà allò que més li ha cridat de les exposicions dels seus companys/es. Aquesta activitat, els fa estar més connectats a les presentacions dels companys.

CÀPSULA DEL TEMPS (TANCAMENT)

Com a tancament de l’activitat, hem omplert una càpsula del temps. Cada grup, ha pensat què posar-hi si aquesta capsa viatgés en el temps i volguéssim que coneguessin alguna cosa de la nostra manera de viure (algun escrit, monedes, alguna foto, un llapis,…). Finalment, hem anat al bosc i l’hem enterrat en algun lloc perquè algun dia, qui sap quan, algú les pugui trobar!

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *