T’AGRADA EL CINEMA?

 

INTRODUCCIÓ DE PROJECTE

L’estratègia metodològica emprada és el treball per projectes, d’aquesta manera treballarem en tot moment partint de la individualització de l’alumne i la diversificació d’activitats, tenint en compte les necessitats específiques de cadascun dels nostres alumnes. Cal dir que en tot moment intentarem partir dels coneixements previs de l’alumne, lligant tot el que treballem a la vida d’aquests per tal de fer la unitat didàctica el més significativa possible, d’aquesta manera estarem seguint la línia del constructivisme. Així mateix, proposarem activitats sota els principis d’autonomia i descobriment, atès que el que volem és que els nens treballin per iniciativa pròpia i es plantegin nous interrogants.

Altrament, tenim present el principi de cooperació, ja que gairebé totes les activitats es realitzen en gran grup, ajudant-se els uns als altres.

Per últim destacar el fet que durant aquest projecte farem servir una participació activa, ja que amb les nostres activitats fomentem la participació i la investigació de l’infant. A més a més d’una organització de continguts globalitzada per respondre a les característiques pròpies de l’educació infantil, tocant diverses àrees alhora.

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte pretén apropar als infants al món del cinema, començant des d’on i com van sorgir les primeres idees fins arribar al moment actual. De tot aquest recorregut, es destaquen els trets més característics i adients per l’estat maduratiu dels alumnes.

JUSTIFICACIÓ

Aquest projecte neix d’una decisió de claustre a finals del curs passat, amb la intenció de tractar aspectes curriculars en tots els cursos a través d’un tema que els fos motivador. Pel que fa a segon cicle d’Infantil, la temàtica és un tant complicada de per tractar-la en totes les seves vessants. No obstant, s’ha enfocat de forma que els infants puguin conèixer els inicis del cinema, la importància que va tindre la imatge en moviment, el cine mut i tot allò que pugui anar sorgint fins acabar el curs escolar. La seva realització fomenta en els alumnes una manera diferent de veure les coses, els fa entrar en conflictes cognitius per tal d’arribar al coneixement.

METODOLOGIA

Iniciem el projecte mostrant una sèrie d’imatges relacionades amb el cinema, per tal d’esbrinar què en saben els alumnes d’aquest tema. Seguidament es comença a treballar a través de l’episodi “Les Tres Bessones i el món del cinema”. D’aquí van sorgint una sèrie de conceptes per començar amb la familiarització de la temàtica.

Els continguts es van treballant de manera que primer els infants el descobreixen amb l’ajuda de la mestra (s’intenta que sempre sigui d’una forma diferent, a través d’una imatge, una caixa misteriosa, un vídeo…). Després es consensua com el podem treballar (sempre de forma oral) i un cop après es plasma en un mapa conceptual.

Es treballa de diverses maneres: oralment, jugant, amb tècniques plàstiques i escrivint.

Al tractar-se d’un projecte s’ha de tenir en compte què van descobrint els infants per tal de preparar les activitats. A més, s’ha d’anar en tot moment al ritme d’ells.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *