“La conquesta del Vendrell”. Fase 1: Presentació del projecte

D’acord amb la planificació que estem duent a terme, en la primera fase del projecte, el professorat introdueix el projecte que es treballarà: Explica molt clarament quin serà el producte final que es presentarà.  S’expliciten els criteris i les eines d’avaluació. Els alumnes fan preguntes, plantegen dubtes i fan suggeriments sobre el projecte, el producte final, etc.

Es realitzen una o diverses activitats de pluja d’idees/coneixements previs individualment, en grups cooperatius, i a nivell grup-classe.

A l’espai virtual d’aprenentatge Moodle, l’alumnat troba la informació necessària per completar la primera fase.

Fòrum.Què farem?

El projecte que comencem, “La conquesta del Vendrell”, té per objectiu que conegueu el vostre  entorn més proper: el vostre municipi, el Vendrell. D’acord amb les vostres preferències o interessos, aprofundireu en diversos aspectes de la vila, com ara personatges il·lustres, gastronomia, turisme, patrimoni arquitectònic, flora i fauna, geografia i llocs rellevants, etc.

Per fer-ho, treballareu en grups cooperatius i fareu recerques en funció de la temàtica del Vendrell que hàgiu escollit.

El vostre repte serà aconseguir fer un joc amè, útil i didàctic sobre tot el que hagueu après. Per tant, el producte final que haureu de presentar al final d’aquest projecte en grups de 4 o 5 alumnes serà:  disseny i creació d’un joc per conèixer El Vendrell i el seu entorn.

  • Activitat 1 de coneixements previs “A veure què en saps del Vendrell?” (www.mentimeter.com)

Cliqueu damunt de la imatge per llegir-ne el contingut

  • Activitat 2 de coneixements previs que consisteix en relacionar fotos de llocs del Vendrell amb el seu nom en grups coop, i després, en grup-classe, col·locar-los en un mapa del Vendrell a la paret de la classe.

Com ens avaluaran, ens autoavaluarem, i ens coavaluarem?

El producte final ha d’anar acompanyat d’un text instructiu (normes del joc en castellà, català i anglès), una fitxa tècnica del joc, un reportatge fotogràfic i la llibreta de treball.

Elaboració conjunta i presentació de:

  – Criteris d’avaluació

  – Rúbriques d’avaluació

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *