El Quadern de grup

Tant en els projectes que estem implementant per primer cop des de finals del 1r trimestre d’aquest curs, com en el projecte “La Conquesta del Vendrell”, que estem planificant i documentant a través de la Xarxa de Competències Bàsiques, s’utilitza l’eina del Quadern de l’equip1 (Pujolàs, 2011). Tanmateix, nosaltres l’anomenem Quadern de grup.

Segons Pujolàs, es tracta d’un dels possibles recursos de què disposem per ensenyar l’alumnat a treballar en grups cooperatius. Té una doble vessant: permet adquirir consciència d’equip i autorregular-se com a equip. És mitjançant un seguit de passos ben pautats que l’alumnat aprèn a autoavaluar-se, coavaluar-se com a grup i avaluar els companys. El Quadern de grup també permet al professorat i als tutors de cada grup cooperatiu dur a terme l’avaluació formadora del seu procés d’aprenentatge.

Cliqueu damunt de la imatge per llegir-ne el contingut

El Quadern de grup que nosaltres utilitzem té les següents parts: portada (els alumnes han d’escriure el nom dels components del grup, el títol del projecte i el tutor); interessos i habilitats; normes del treball en grup cooperatiu (les decideixen entre tots); objectius del grup; compromisos personals; diari de les sessions (abans de començar, parlen de com s’organitzaran. Al final de la sessió, fan una valoració del que s’ha fet i com s’ha treballat, i de les aportacions de cada membre del grup. El professor intervé si convé); revisió setmanal del funcionament del grup cooperatiu (supervisada pel tutor); rúbrica per fer l’avaluació final del quadern de grup; i, finalment, la guia “com utilitzar aquest quadern de grup”.

De moment, la valoració que fem de la utilització del Quadern de grup és força positiva, i, ara que ja fa uns mesos que hem instaurat el treball per projectes, sembla que l’alumnat l’ha incorporat en bona mesura a la dinàmica d’aprenentatge en grups cooperatius.

1 Pujolàs, Pere., Lago, Jose Ramon. (2011). EL PROGRAMA CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar) PER ENSENYAR A APRENDRE EN EQUIP. Implementació de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Universitat de Vic.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *