AVALUACIÓ Escola Lluçanès

La primera avaluació va ser la inicial. Amb la pregunta que dona el nom al nostre projecte “Es pot aprendre a l’espai pati?” vam conèixer les nocions que els alumnes tenien del significat del mot aprendre i  la concepció que tenien de l’espai pati. Va ser un bon punt de partida per a totes les reflexions posteriors que feien els alumnes.

Durant el projecte s’ha anat observant el treball dels equips i sobretot s’ha escoltat molt el debat de tot el grup.

Les opinions i reflexions de cada grup i dels alumnes que participaven als debats organitzats com un fòrum han servit a les mestres com a guia per modificar si calia l’eix del projecte. En aquests debats hi havia una part important de coavaluació per part dels altres grups que feien crítiques (positives o negatives) sobre les idees pensades per l’equip que exposava. També d’aquests debats sorgia de forma espontània les propostes de millora.

Finalment s’ha fet una autoavaluació de cada alumne amb una rúbrica.  

En finalitzar aquest part del projecte valorem com a punt forts:

  • La dinàmica de debat i reflexió que s’ha creat i el grau d’autonomia dels grups.
  • Els alumnes han estat receptius i han estat pacients malgrat l’excessiva durada de les exposicions dels grups i els debats posterior generats.
  • El canvi de visió progressiu dels alumnes del seu espai pati com a espai de treball i no només de joc. Malgrat que s’hi fan moltes activitats a l’espai exterior no n’eren conscients. Han estat capaços d’imaginar i transformar un espai pensant en el què hi volien fer.

 

 

Com a punts febles del projecte hem trobat:

  • No s’han tingut les sessions previstes per a treballar el projecte a causa de tenir activitats programades al municipi i d’altres projectes d’escola.
  • Ha estat difícil trobar horari per encabir les sessions ja que hi intervenien tres grups-classe i era difícil coincidir.
  • No s’ha pogut realitzar cap tasca en grup cooperatiu, tot i que en altres àrees s’hi treballa.
  • Valorem que amb menys alumnes hagués estat més fàcil dur a terme el projecte. Ha costat portar la dinàmica amb tants equips.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *