Zona d’ordinadors a la Biblioteca escolar

0

Des de fa uns dies els usuaris de la biblioteca escolar poden utilitzar els ordinadors que hem instal·lat a la Zona d’ordinadors. L’ús dels ordinadors en l’horari de la biblioteca que és atès per la nostra bibliotecària Cristina Carrasco estarà sota la seva supervisió i es regirà per les normes d’ús que es poden consultar en el nostre web a la secció corresponent (normes d’ús dels ordinadors).

En la franja horària que la Biblioteca sigui utilitzada pels alumnes en horari escolar, l’ús dels ordinadors serà supervisat pel professorat responsable del grup d’alumnes que estigui desenvolupant l’activitat.

Amb aquests quatre ordinadors la Biblioteca disposa de quatre punts d’accés a Internet, destinats tant per navegar per la xarxa com per fer treballs d’aula o personals de l’alumnat.  Cada espai tindrà com a màxim dos usuaris.

Els quatre ordinadors a la Zona d'ordinadors de la Biblioteca escolar

Taules i cadires de la Zona d'ordinadors

Localització de la Zona d'ordinadors a la Biblioteca

 

 

 

5 netbooks per al treball per projectes a les aules de Primària

0

En el treball per projectes l’alumne ha de ser, en tot moment, participatiu i actiu en el seu procés d’aprenentatge. Entre el recursos materials es poden utilitzar materials de diverses fonts d’informació, tot tipus de llibres, conferències, visites, vídeos, diapositives, exposicions,… depenent del que vulgui treballar el professor. La cerca i el tractament de la informació es veu molt facilitada, sense cap mena de dubte, amb l’ús de les TIC i això s’ha de transformar en la creació i adquisició de coneixement.

Des de l’equip directiu de Primària es va proposar incorporar 5 netbooks amb un armari mòbil que permetés treballar a l’aula, en petits grups, aprofitant l’accés a internet a partir de les connexions sense fil (wifi). Aquest armari mòbil facilitarà al professorat i a l’alumnat l’assoliment de les estratègies més importants d’aquesta metodologia de treball, juntament amb l’avaluació dels aprenentatges, d’altra banda, imprescindible per avançar:

 • Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar…
 • Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la, judicar-la…
 • Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la…

 

Alguns dels grups, treballant amb els netbooks de l'aula

Els netbooks es presenten als alumnes

Els 5 netbooks amb l'armari que servirà per a emmagatzemar-los i per carregar les bateries

Aquest carret mòbil, amb els 5 netbooks, es pot desplaçar a les diferents aules de primària on, juntament amb la recent incorporació d’una PDI (Pissarrra Digital Interactiva) des de 1r fins a 4t, afavorirà les tasques d’ensenyament-aprenentatge i donarà suport a l’ús de les TIC per a crear coneixement (TAC).

Pissarres digitals interactives a 2n, 3r i 4t de Primària i a 3r d’ESO i a 1r de Batxillerat

0

Aquesta Setmana Santa hem instal·lat les pissarres digitals a les aules de 2n, 3r i 4t de Primària i a 3r d’ESO i de 1r de Batxillerat. Continuem així l’aplicació del pla d’implantació de les PDI previst en el VIRSATIC per al nostre centre. Amb aquestes noves pissarres només caldrà esperar al proper curs per a que tots els grups-classe, des d’Infantil fins a Batxillerat, passant per la Primària i l’ESO, tinguin la possibilitat d’usar aquesta eina en les activitats quotidianes d’ensenyament-aprenentatge. Per al proper curs instal·larem les PDI a 5è i 6è de Primària, a 4t d’ESO i a 2n de Batxillerat i amb això completarem el gruix del projecte.

A continuació podem llegir les principals característiques d’aquesta nova instal·lació

 • 12 noves PDI
  • 6 a Primària: 2 a 2n, 2 a 3r i 2 a 4t
  • 3 a ESO: 3 a 3r d’ESO
  • 3 a Batxillerat: 3 a 1r de Batxillerat

Components de les PDI

 • 12 projectors EPSON EB 455 wi
  • Els projectors tenen la tecnologia interactiva incorporada
 • 12 armaris amb clau
  • Contenen les connexions a la xarxa local (2 punts ethernet), la regleta d’endolls amb un magnetotèrmic, i les safates per a col·locar l’ordinador i els dispositius de control: teclat, ratolí, llapis electrònic i comandament del projector
 • 12 parelles d’altaveus autoamplificats
 • 12 teclats i ratolins sense fil Logitech MK 260
 • 12 ordinadors notebook
  • HP 630 Notebook PC amb 4 MB de RAM, 500 Mb de disc dur i gràfica Intel HD
 • Superfície de projecció
 • A les aules de primària hem col·locat 6 pissarres blanques mats d’acer vitrificat de 2 m x 1,20 m al damunt d’una part de la pissarra verda.
 • A les aules de 3r d’ESO i 1r de Batxillerat hem optat per a aprofitar la pissarra verda de 5m x 1,20 m  com a superfície de projecció i escriptura. Les pissarres han estat recobertes d’una làmina blanca especial de manera que això permet la projecció de les imatges i la interacció amb el llapis electrònic i, també, l’escriptura convencional amb retoladors de pissarra blanca.
 • Cablejat de xarxa i elèctric
  • Connexions i cablejat de xarxa i elèctric fins a les diferents aules amb les canals tabicades corresponents fins l’interior dels armaris
 • Instal·lació del programari d’ús habitual
  • Navegadors, ofimàtica, tractament d’imatge, so i vídeo, eines d’autors, utilitats de manteniment, antivirus, programari de gestió i control de la PDI, continguts digitals dels llibres de text, …

 

 

HP 630 Notebook

Teclat, ratolí, llapis i control del projector

 

Projector interactiu EPSON EB 455 wi

 

PDI a l’aula de 3r d’ESO

 

PDI a una de les aules de 1r de batxillerat

 

 

eduCAT 2.0 discrima les famílies i l’alumnat de l’escola privada concertada

L’Administració educativa ha presentat el mes de juny leduCAT 2.0 que fa un replantejament de l’eduCAT 1×1. Entre les principals novetats hi ha un nou plantejament pel que fa a la compaginació en l’ús del llibre de text en format paper i els continguts en format digital (llibres digitals i altres continguts). El programa també preveu dotar les aules de cicle superior de primària d’ordinadors portàtils, pissarres digitals interactives (PDI) i equipament complementari per guardar o transportar els ordinadors.

Pissarres per a tothom

El Departament també garanteix amb aquest nou programa que tots els centres públics de secundària disposin de PDI. Per tant, s’instal·larà una PDI a tots els grups de primer i segon d’ESO dels centres que no havien participat a l’1×1, atès que els que ja hi estaven adherits ja en tenen. Segons ha raonat la consellera, “la PDI és el que resulta més costós als centres i així l’anirem generalitzant

Quin és el problema?

L’escola privada concertada (alumnat, pares i mares, professorat i centres) NO POT ACCEDIR-HI malgrat prestar el servei públic de l’educació i tenir les obligacions definides per l’Administració, pel que fa a la Preinscripció i matriculació d’alumnes i a les quotes autoritzades en funció dels concerts educatius, en tractar-se de centres finançats amb diners públics.

No obstant la situació explicada, en el nostre centre valorem com a imprescindible la incorporació de les TIC en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i amb l’aplicació del nostre pla TAC: el VIRSATIC (http://blocs.xtec.cat/virsatic/) des del curs 2003-2004 continuem integrant tota la infraestructura necessària i la formació adient del professorat per a aprofitar els recursos TIC i poder crear coneixement, és a dir tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

Amb aquesta finalitat, el curs 2011-2012 l’iniciem amb PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES a les aules d’infantil, 1r de Primària, 1r i 2n d’ESO, a la sala de música de secundària i a una de les aules de desdoblament de Primària. En total, 16 pissarres digitals interactives d’última generació. Al llarg del curs 2011-2012 prepararem les PDI a les aules de 2n, 3r i 4t de Primària i 3r d’ESO i 1r de Batxillerat per a disposar d’elles el curs 2012-2013 i finalitzar la incorporació a la resta de les aules (5è i 6è de Primària i 4t d’ESO i 2n de Batxillerat) el curs 2013-2014.

 

Pissarres digitals interactives a 1r de Primària

0

En el decurs de la primera i segona setmana de juliol hem fet la instal·lació de la infraestructura necessària per a disposar de PDI a les aules de 1r de Primària.

Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.

En el cas de les aules de 1r de Primària les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia d’ultrasons localitzada en el projector interactiu Epson EB-455WI i la pantalla és una pissarra blanca amb superfície mat d’acer vitrificat per a facilitar la projecció i interacció del llapis electrònic.

El projector interactiu s’ha instal·lat al costat dret de la paret frontal de l’aula, sobre una part de la pissarra verda ocupant una superfície de 2m x 1,20m per a facilitar l’ús de les dues superfícies al professorat i a l’alumnat.

Addicionalment hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.

El sistema d’amplificació de so està integrat per dos altaveus autoamplificats, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició.

L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com a mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.

 • La pantalla és una pissarra blanca de 2,00 m x 1,20 m d’acer vitrificat i superfície mat.
 • El projector és el Epson EB-455 WI amb la tecnologia interactiva
 • L’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

Pissarres digitals interactives a 1r i 2n d’ESO

0
Aprofitant els dies d’aturada en les activitats lectives de la setmana santa hem fet la instal·lació de pissarres digitals interactives a cadascuna de les aules de pàrvuls 3, 4 i 5 anys i de 1r i 2n d’ESO. Ara, disposem de 12 aules equipades amb PDI d’última generació per a millorar les tasques d’ensenyament-aprenentatge.
En el decurs de la propera setmana finalitzarem la connectivitat d’aquestes pissarres a la xarxa local amb el cablejat ethernet, a banda que es puguin connectar usant la xarxa wifi.
Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.
En el cas de les aules de 1r i de 2n d’ESO les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia d’ultrasons localitzada en el projector interactiu Epson EB-450WI i la pantalla és una pissarra blanca amb superfície mat d’acer vitrificat per a facilitar la projecció i interacció del llapis electrònic.
El projector interactiu s’ha instal·lat al centre de la paret anterior de l’aula i la pissarra blanca s’ha situat sobre l’actual pissarra verda amb un sistema de guia que permet el seu desplaçament cap a un extrem de la pissarra actual per a facilitar l’ús de les dues superfícies al professorat i a l’alumnat.
Addicionalment, hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.
El sistema d’amplificació de so està integrat per dos altaveus autoamplificats, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició.
L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com una mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.
En els armaris de les aules de l’ESO hem afegit una caixa de control de connexions que permetrà utilitzar diferents fonts d’imatge i de so, controlar el volum dels altaveus, connectar més d’un ordinador i d’altres entrades com a càmeres digitals o càmeras web o reproductors externs (DVD /MP3-MP4/ DivX /RCA, …).
 • La pantalla és una pissarra blanca de 2,00 m x 1,20 m d’acer vitrificat i superfície mat.
 • el projector és el Epson EB-450 WI amb la tecnologia interactiva
 • l’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

 

pdi-eso-1
pdi-eso-21
pdi-eso-3
pdi-eso-5
pdi-eso-6
pdi-eso-8

Pissarres Digitals Interactives a Infantil

0

Aprofitant els dies d’aturada en les activitats lectives de la setmana santa hem fet la instal·lació de pissarres digitals interactives a cadascuna de les aules de pàrvuls 3, 4 i 5 anys i de 1r i 2n d’ESO. Ara, disposem de 12 aules equipades amb PDI d’última generació per a millorar les tasques d’ensenyament-aprenentatge.

En el decurs de la propera setmana finalitzarem la connectivitat d’aquestes pissarres a la xarxa local amb el cablejat ethernet, a banda que es puguin connectar usant la xarxa wifi.

Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.

En el cas de les aules d’infantil les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia tàctil per a facilitar l’ús als nens i nenes i treure’n el màxim d’aprofitament pedagògic. Aquestes pissarres es controlem amb el dit com si fos el ratolí però disposen també d’un llapis electrònic per a dibuixar, esborrar, per a seleccionar els colors i d’altres opcions. Aquest model permet treballar a 3 persones de manera simultània utilitzant els dits.

Addicionalment, hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.

Els dos altaveus de la pissarra s’han complementat amb dos altaveus autoamplificats de més potència, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició del so.

L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com una mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.

 • La pissarra és la Panaboard (elite Panboard) UB T880
 • el projector és el Epson EB-440W i
 • l’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

pissarra-infantil-2

pissarra-infantil-3

pissarra-infantil-4

Noves línies ADSL i balancejador

0

Al llarg del mes de març hem fet les gestions per a poder millorar la connectivitat del centre a Internet. Per a aconseguir-ho hem contractat el servei ADSL (Línia d’abonat digital asimètrica)  sobre dues de les línies de veu que ja tenia el centre. D’aquesta manera, ara, disposem de dues línies amb ADSL de 6 Mb. Això permetrà millorar la connexió a internet des dels equips de la xarxa local del centre i també en l’accés al programari de gestió des de fora del centre.

Des de fa anys teníem tres línies RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) amb dos canals: un per a veu i un altre per a dades. Ara fa, aproximadament, sis anys, es va habilitar el servei ADSL sobre les línies RDSI i el proveïdor (Telefònica/Movistar) no ens ha pogut augmentar l’ample de banda més enllà dels 2 Mb/s (1,2-1,3 com a màxim, en realitat). A més a més, de les tres línies RDSI (amb Servei ADSL) una s’utilitzava per a connectar a internet els equips de les aules i dels departaments del professorat, una altra s’emprava per a connexions d’alguns equips de l’àrea de gestió i, la tercera, estava sense usar com a línia de dades.

comtrend5361rohsMòdem-Rourer WiFi  ADSL 6 Mbps

Aprofitant el canvi a la nova versió del programari de gestió (Àmic –> Alexia) i la possibilitat que l’alumnat hagi de connectar-se massivament des del centre, en un futur no gairè llunyà, encara que no de manera immediata, hem fet el canvi en les línies ADSL i, a més a més, hem incorporat a la nostra xarxa local, un nou element que es coneix com a balancejador de càrrega d’internet.

balancejador

Un paper important el jugarà el que s’anomena el balanceig de càrrega i que permet combinar dos o més connexions a INTERNET sumant les capacitats de les ADSL. Això no vol dir que si combinem 2 ADSL de 6 Mbps, la connexió final que faci un usuari sigui de 12 Mbps sinó que aquesta es continuarà fent a 6 Mbps. Ara bé, mentre una línia es troba ocupada l’altra línia queda lliure i és la que es fa servir pel següent usuari. Aquest procés és dinàmic i les peticions d’ambdòs usuaris es reparteixen sempre entre les diferents portes de sortida. A banda, no només tenim millora pel que fa la connectivitat sinó que s’introdueix un altre concepte i és el de la tolerància a errades. El mateix balancejador de càrrega permet, en cas que una connexió a INTERNET caigui, emprar les altres connexions fent, d’aquesta manera, que l’accés a INTERNET sigui possible sempre (o això diuen …)

Canvi en el WEB Hosting

0

shared-web-hosting

Aprofitant el període de vacances de la “setmana blanca” hem fet el canvi d’allotjament del nostre lloc web. Això ha estat motivat per una sèrie d’incidències de mal funcionament (en el darrer mes) que no ens garantien que l’accés al nostre web estigués assegurat de manera fiable.

Aquest canvi d’allotjament (hosting) ha repercutit en el sistema de correu web (webmail) pel que fa als comptes de correu corporatius. Ara, una vegada acabat el trasllat i fetes les accions pertinents per a recuperar els missatges, el servei de correu web torna a funcionar amb total normalitat.

Aquest canvi de hosting ens permetrà millorar la capacitat d’emmagatzematge i disposar d’alguns serveis nous que anirem incorporant al nostre web. També, hem reiniciat els comptadors d’accés al nostre web. Us animen a visitar-lo amb freqüència.

La URL que permet accedir al nostre web no ha canviat i, per tant, l’accés es fa a través de www.vergesalut.com o www.virgensalud.com.

III Jornada sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre els menors

0

protegir-i-educar

Per tercer any consecutiu, el Departament d’Ensenyament, conjuntament amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, organitza una Jornada sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre els menors adreçada a la comunitat educativa amb l’objectiu de sensibilitzar-la sobre nous aspectes a tenir presents ens els centres educatius, derivats dels entorns digitals en què es mouen els alumnes.

La III Jornada sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre els menors d’edat tindrà lloc el 22 de febrer al CosmoCaixa de Barcelona i se centrarà en la presentació de l’informe EU Kids online sobre l’ús, els riscos i la seguretat a Internet dels infants europeus, així com es presentarà el Manual de bons usos digitals que el Departament ha elaborat recentment en col·laboració amb diferents organismes.

Més informació:

Go to Top