Posts tagged Integració TIC

Virtusclass: un pas més en la integració de les TIC a la nostra escola

0

captura virtusclass 2

 

A partir d’aquest curs 2016-2017 disposarem de la plataforma Virtusclass en la integració de les TIC en la nostra feina a l’escola. En el marc del VirsaTIC anem desenvolupan una sèrie d’accions que ens han de permetre treballar en les activitats de gestió i d’ensenyament-aprenentatge beneficiant-nos dels avantatges de les eines i recursos TIC.

 

Virtusclass complementa la gestió acadèmico-administrativa perquè ens permetrà millorar la comunicació amb les famílies mitjançant l’enviament de missatges push a través de les APPs corresponents d’aquest programari, a més a més dels enviaments per e-circulars i els SMS que ja fem amb el Virtus360. D’altra banda facilitarà el control i la comunicació del seguiment de les absències i els retards dels alumnes amb vàries notificacions diàries a nivels de totes les etapes educatives impartides.

 

La gestió on-line de les sol·licituds d’entrevistes amb les famílies també és un dels punts forts d’aquesta aplicació per a concretar les dates i la disponibilitat del professorat i dels pares-mares.

 

Continuarem digitalitzant les actes de les entrevistes amb les famílies com ja fèiem amb el Virtus360.

 

També aquesta plataforma tindrà incidència en les activitats d’ensenyament-aprenentatge ja que permet la creació d‘aules virtuals i la integració dels recursos aportats per la G Suite de Google que tenim associada al domini vergesalut.net. També hem preparat la informació necessària per a fer la gestió dels recursos compartits mitjançant la reserva on-line d’aquests recursos, com ara les aules multimèdia, els netbooks, els laboratoris, les aules de dibuix, de música, de ritme o els materials d’oficina …

 

Al llarg del curs anirem ampliant l’ús dels molts altres recursos que ens aportarà el Virtusclass com a substitut del Virtus360. Entre d’altres el control i seguiment de les faltes disciplinàries dels alumnes i el seguiment tutorial.

Pissarra Digital Interactiva a l’aula 7 de l’edifici de secundària

0

A la primera setmana d’octubre hem acabat la instal·lació dels diferents components i de la infraestructura necessària per a poder disposar d’una PDI a l’aula 7 de l’edifici de Secundària. Aquesta aula és utilitzada per diferents grups d’alumnes que cursen algunes matèries optatives de batxillerat.

L’equipament consisteix en una pantalla de projecció, el projector Epson 750wi que és interactiu, i l’armari amb l’ordinador corresponent i els punts d’accés a la xarxa local cablejats. També hi ha un parell d’altaveus.

 

Ordinador Acer TRavelmate 5744 8 Mb RAM, 750 Mb HDD, HD Led, Intel HD, ...

Ordinador Acer TRavelmate 5744 8 Mb RAM, 750 Mb HDD, HD Led, Intel HD, …

 

Projector interactiu Epson 475 wi

Projector interactiu Epson 475 wi

 

pdi-eso-8

Armari amb el portàtil i els dos punts d’accés ethernet a la xarxa local

 

 

 

 

 

Actualització del Moodle

0

A partir del curs 14-15 hem fet una actualització del Moodle que està allotjat al nostre hosting. Des de que vàrem iniciar el treball amb aquest entorn virtual de formació havíem treballat amb la versió 1.6. Actualment, hem instal·lat la versió 2.4.1 ja que és una versió estable i no podem actualitzar a versions superiors per algunes limitacions del nostre hosting. De fet, disposem del MoodleVirsa i del MoodleTIC i els dos han estat actualitzats.


 

El MoodleVirsa és utilitzat amb el nostre alumnat per a la formació virtual amb activitats d’ensenyament-aprenentatge repartides en 41 cursos, alguns dels quals encara en fase de preparació i no visibles per a l’alumnat. Hi ha 1070 usuaris registrats però encara hem de fer una actualització d’usuaris i donar de baixa aquells que ja han finalitzat els seus estudis en el nostre centre.

Captura MoodleVirsa


 

CapturaintranetEl MoodleTIC és la base de la Intranet del professorat, amb 63 usuaris registrats. Entre d’altres, acompleix la funció d’aconseguir una “escola sense papers” i així contribueix a mantenir els objectius que ens permeten continuar amb el distintiu d’Escola Verda.

 

CapturaMotic2

 

 

Pissarres digitals interactives a 5è i 6è de Primària, a 4t d’ESO i a 2n de Batxillerat

0

Des del 29 d’agost fins el 12 de setembre hem instal·lat les pissarres digitals a les aules de 5è i 6è de Primària i a 4t d’ESO i a 2n de Batxillerat. Finalitzem així l’aplicació del pla d’implantació de les PDI, previst en el VIRSATIC per al nostre centre, pel que fa a les aules dels grups-classe. Amb aquestes noves pissarres a partir del curs 2012-2013 tots els grups-classe, des d’Infantil fins a Batxillerat, passant per la Primària i l’ESO, disposen de la possibilitat d’usar aquesta eina en les activitats quotidianes d’ensenyament-aprenentatge.

A continuació podem llegir les principals característiques d’aquesta nova instal·lació

 • 10 noves PDI
  • 4 a Primària: 2 a 5è i 2 a 6è
  • 3 a ESO: 3 a 4t d’ESO
  • 3 a Batxillerat: 3 a 2n de Batxillerat

Components de les PDI

 • 10 projectors EPSON EB 475 wi
  • Els projectors tenen la tecnologia interactiva incorporada
  • En aquest model, hi ha un llapis electrònic per al profressor/a i un altre per a l’alumne/a la qual cosa permet el treball simultani de dues persones
 • 10 armaris amb clau
  • Contenen les connexions a la xarxa local (2 punts ethernet), la regleta d’endolls amb un magnetotèrmic i les safates per a col·locar l’ordinador i els dispositius de control: teclat, ratolí, llapis electrònic i comandament del projector
 • 10 parelles d’altaveus autoamplificats
 • 10 teclats i ratolins sense fil Logitech MK 260
 • 10 ordinadors notebook
  • ACER Travelmate 5744 amb 8 MB de RAM, 750 Mb de disc dur i gràfica Intel HD
 • Superfície de projecció
 • A les aules de primària hem col·locat 4 pissarres blanques mats d’acer vitrificat de 2 m x 1,20 m al damunt d’una part de la pissarra verda.
 • A les aules de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat hem optat per a aprofitar la pissarra verda de 5m x 1,20 m  com a superfície de projecció i escriptura. Les pissarres han estat recobertes d’una làmina blanca especial de manera que això permet la projecció de les imatges i la interacció amb el llapis electrònic i, també, l’escriptura convencional amb retoladors de pissarra blanca.
 • Cablejat de xarxa i elèctric
  • Connexions i cablejat de xarxa i elèctric fins a les diferents aules amb les canals tabicades corresponents fins l’interior dels armaris
 • Instal·lació del programari d’ús habitual
  • Navegadors, ofimàtica, tractament d’imatge, so i vídeo, eines d’autors, utilitats de manteniment, antivirus, programari de gestió i control de la PDI, continguts digitals dels llibres de text, …

Llapis blau i taronja del Projector Epson 475 wi

 

Armari rack per a l'ordinador i les connexions elèctriques i de xarxa

Projector interactiu Epson 475 wi

Ordinador Acer Travelmate 5744 amb 8 Mb RAM, 750 Mb HDD, HD Led, Intel HD, Intel Core i3, ...

Pissarres digitals interactives a 1r i 2n d’ESO

0
Aprofitant els dies d’aturada en les activitats lectives de la setmana santa hem fet la instal·lació de pissarres digitals interactives a cadascuna de les aules de pàrvuls 3, 4 i 5 anys i de 1r i 2n d’ESO. Ara, disposem de 12 aules equipades amb PDI d’última generació per a millorar les tasques d’ensenyament-aprenentatge.
En el decurs de la propera setmana finalitzarem la connectivitat d’aquestes pissarres a la xarxa local amb el cablejat ethernet, a banda que es puguin connectar usant la xarxa wifi.
Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.
En el cas de les aules de 1r i de 2n d’ESO les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia d’ultrasons localitzada en el projector interactiu Epson EB-450WI i la pantalla és una pissarra blanca amb superfície mat d’acer vitrificat per a facilitar la projecció i interacció del llapis electrònic.
El projector interactiu s’ha instal·lat al centre de la paret anterior de l’aula i la pissarra blanca s’ha situat sobre l’actual pissarra verda amb un sistema de guia que permet el seu desplaçament cap a un extrem de la pissarra actual per a facilitar l’ús de les dues superfícies al professorat i a l’alumnat.
Addicionalment, hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.
El sistema d’amplificació de so està integrat per dos altaveus autoamplificats, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició.
L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com una mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.
En els armaris de les aules de l’ESO hem afegit una caixa de control de connexions que permetrà utilitzar diferents fonts d’imatge i de so, controlar el volum dels altaveus, connectar més d’un ordinador i d’altres entrades com a càmeres digitals o càmeras web o reproductors externs (DVD /MP3-MP4/ DivX /RCA, …).
 • La pantalla és una pissarra blanca de 2,00 m x 1,20 m d’acer vitrificat i superfície mat.
 • el projector és el Epson EB-450 WI amb la tecnologia interactiva
 • l’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

 

pdi-eso-1
pdi-eso-21
pdi-eso-3
pdi-eso-5
pdi-eso-6
pdi-eso-8

Pissarres Digitals Interactives a Infantil

0

Aprofitant els dies d’aturada en les activitats lectives de la setmana santa hem fet la instal·lació de pissarres digitals interactives a cadascuna de les aules de pàrvuls 3, 4 i 5 anys i de 1r i 2n d’ESO. Ara, disposem de 12 aules equipades amb PDI d’última generació per a millorar les tasques d’ensenyament-aprenentatge.

En el decurs de la propera setmana finalitzarem la connectivitat d’aquestes pissarres a la xarxa local amb el cablejat ethernet, a banda que es puguin connectar usant la xarxa wifi.

Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.

En el cas de les aules d’infantil les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia tàctil per a facilitar l’ús als nens i nenes i treure’n el màxim d’aprofitament pedagògic. Aquestes pissarres es controlem amb el dit com si fos el ratolí però disposen també d’un llapis electrònic per a dibuixar, esborrar, per a seleccionar els colors i d’altres opcions. Aquest model permet treballar a 3 persones de manera simultània utilitzant els dits.

Addicionalment, hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.

Els dos altaveus de la pissarra s’han complementat amb dos altaveus autoamplificats de més potència, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició del so.

L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com una mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.

 • La pissarra és la Panaboard (elite Panboard) UB T880
 • el projector és el Epson EB-440W i
 • l’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

pissarra-infantil-2

pissarra-infantil-3

pissarra-infantil-4

ARC: L’Aplicació de Recobriment Curricular

0

arc

L’Aplicació de Recobriment Curricular (ARC) conté i ofereix propostes d’activitats, recursos i itineraris vinculats al currículum i adreçats al professorat en el seu treball a l’aula. Les necessitats que ha generat el Projecte eduCAT1x1 fan que les propostes didàctiques s’hagin concentrat a 1r i 2n d’ESO en les àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i tecnologia.

L’ARC s’ha creat i es manté des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa, que depenen del Departament d’Educació.

Es tracta d’una eina molt vàlida i interessant per a donar suport al professorat que vol incorporar els continguts digitals a la seva feina diària.

Per a accedir a l’ARC: https://sites.google.com/site/cerescesire/arc

 

Podeu clicar sobre les imatges inferiors per a accedir als llocs web dels diferents CESIRE

creav
Centre de suport a la innovació i recerca en continguts audiovisuals educatius

ceres
Centre de suport a la innovació i recerca educativa de les humanitats, ciències socials i filosofia

aulatec
Aula de recursos de tecnologia

cirel

Centre de suport a la innovació i recerca educatives en llengües

cdec
Centre de documentació i experimentació en ciències

creamat
Centre de recursos per aprendre i ensenyar matemàtiques

 

 

Iniciem la campanya de l’e-circular i els comunicats SMS

0

Divendres, 4 de febrer, lliurarem una circular en paper a totes les famílies de tots els nivells del centre per a informar sobre la disponibilitat de rebre les circulars en format digital via correu electrònic, si així ho desitjen. També, podran rebre comunicats urgents i notificacions importants via SMS.

Per a poder desplegar, en el marc del VIRSATIC (Pla d’integració de les TIC), aquests SERVEIS GRATUÏTS, ens cal actualitzar el número de mòbil i l’adreça de correu electrònic del pare i de la mare (o dels tutors legals) en el nostre programari de gestió (Alexia) i després fer la migració d’aquestes dades a VIRTUS CIRCULARS i VIRTUS SMS.

Per aquest motiu, sol·licitem la col·laboració de totes les famílies i que ens comuniquin aquests dades, com s’explica a la CIRCULAR, abans de divendres, 11 de febrer.

L’ús d’aquests eines de comunicació ofereix molts avantatges en comparació amb les tradicionals. A tall de resum, aquí n’hi ha unes quantes de l’e-Circular i dels comunicats SMS.

El programari de gestió i comunicació Alexia

0

alexia

virsatic_logo Des de l’inici del curs 2010-2011 estem utilitzant l’Alexia com a programari de gestió acadèmico administrativa (GAA) del nostre centre. Alexia és l’evolució tecnològica que proposa l’empresa Cospa-Agilmic per a substituir el programari Àmic.

Després de més de 15 anys d’utilitzar l’Àmic (o el seus “avantpassats”), ara, cal un període d’adaptació al nou programari i una elevada dosi de paciència però també d’esforç i de formació. D’altra banda, el desenvolupament del programari es troba en la fase de testeig real i això comporta contínues actualitzacions i peticions per part dels centres; entre ells, el nostre. Aquestes actualitzacions no sempre estan disponibles quan més necessàries són; però, poc a poc, anirem millorant la funcionalitat a partir de l’experiència diària.

Malgrat les consideracions anteriors podem fer una valoració satisfactòria d’aquest programari ja que ens aporta una funcionalitat basada en l’ús de la xarxa local i internet. Això permet al professorat i a l’equip de gestió acadèmico-administrativa accedir a la informació usant els ordinadors de la nostra xarxa local en el centre i usant la connexió a internet amb ordinadors des de fora del centre.

Finalitzat el primer trimestre a l’Educació Primària, ESO i Batxillerat, amb el lliurament dels informes i dels butlletins de qualificacions a l’alumnat i a les famílies, estem acabant l’elaboració del primer informe de l’Educació Infantil que es lliurarà a les famílies a finals del mes de gener. Amb aquest lliurament haurem finalitzat el procés d’adaptació del programari a totes les etapes educatives impartides en el nostre centre.

A partir d’ara anirem treballant l’aprofitament de la funcionalitat del programari que no hem emprat encara, com ara: les opcions de consultar la informació emmagatzemada (butlletins, actes d’avaluació, resum de matèria, estadístiques, consulta d’expedients, comunicats, incidències, etc), les opcions per gestionar comunicats i incidències, les opcions per a gestionar continguts digitals, …

funcionalitat-alexia21

funcionalitat-alexia3funcionalitat-alexia11funcionalitat-alexia4

Go to Top