A la primera setmana d’octubre hem acabat la instal·lació dels diferents components i de la infraestructura necessària per a poder disposar d’una PDI a l’aula 7 de l’edifici de Secundària. Aquesta aula és utilitzada per diferents grups d’alumnes que cursen algunes matèries optatives de batxillerat.

L’equipament consisteix en una pantalla de projecció, el projector Epson 750wi que és interactiu, i l’armari amb l’ordinador corresponent i els punts d’accés a la xarxa local cablejats. També hi ha un parell d’altaveus.

 

Ordinador Acer TRavelmate 5744 8 Mb RAM, 750 Mb HDD, HD Led, Intel HD, ...

Ordinador Acer TRavelmate 5744 8 Mb RAM, 750 Mb HDD, HD Led, Intel HD, …

 

Projector interactiu Epson 475 wi

Projector interactiu Epson 475 wi

 

pdi-eso-8

Armari amb el portàtil i els dos punts d’accés ethernet a la xarxa local