A partir del curs 14-15 hem fet una actualització del Moodle que està allotjat al nostre hosting. Des de que vàrem iniciar el treball amb aquest entorn virtual de formació havíem treballat amb la versió 1.6. Actualment, hem instal·lat la versió 2.4.1 ja que és una versió estable i no podem actualitzar a versions superiors per algunes limitacions del nostre hosting. De fet, disposem del MoodleVirsa i del MoodleTIC i els dos han estat actualitzats.


 

El MoodleVirsa és utilitzat amb el nostre alumnat per a la formació virtual amb activitats d’ensenyament-aprenentatge repartides en 41 cursos, alguns dels quals encara en fase de preparació i no visibles per a l’alumnat. Hi ha 1070 usuaris registrats però encara hem de fer una actualització d’usuaris i donar de baixa aquells que ja han finalitzat els seus estudis en el nostre centre.

Captura MoodleVirsa


 

CapturaintranetEl MoodleTIC és la base de la Intranet del professorat, amb 63 usuaris registrats. Entre d’altres, acompleix la funció d’aconseguir una “escola sense papers” i així contribueix a mantenir els objectius que ens permeten continuar amb el distintiu d’Escola Verda.

 

CapturaMotic2