arc

L’Aplicació de Recobriment Curricular (ARC) conté i ofereix propostes d’activitats, recursos i itineraris vinculats al currículum i adreçats al professorat en el seu treball a l’aula. Les necessitats que ha generat el Projecte eduCAT1x1 fan que les propostes didàctiques s’hagin concentrat a 1r i 2n d’ESO en les àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i tecnologia.

L’ARC s’ha creat i es manté des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa, que depenen del Departament d’Educació.

Es tracta d’una eina molt vàlida i interessant per a donar suport al professorat que vol incorporar els continguts digitals a la seva feina diària.

Per a accedir a l’ARC: https://sites.google.com/site/cerescesire/arc

 

Podeu clicar sobre les imatges inferiors per a accedir als llocs web dels diferents CESIRE

creav
Centre de suport a la innovació i recerca en continguts audiovisuals educatius

ceres
Centre de suport a la innovació i recerca educativa de les humanitats, ciències socials i filosofia

aulatec
Aula de recursos de tecnologia

cirel

Centre de suport a la innovació i recerca educatives en llengües

cdec
Centre de documentació i experimentació en ciències

creamat
Centre de recursos per aprendre i ensenyar matemàtiques