A partir d’aquest curs 2013-2014 disposem d’una connexió a Internet amb Movistar Fibra òptica 100Mb. Això ens ha de permetre millorar substàncialment l’accés a Internet del conjunt d’ordinadors instal·lats en xarxa local (ethernet i wifi).

La fibra òptica és un mitjà de transmissió de dades que consisteix en un fil molt fi de material transparent, vidre o materials plàstics, pel qual s’envien polsos de llum que representen les dades a transmetre.
La tecnologia FTTH presenta els següents avantatges:
– Gran velocitat en la transmissió de dades: Amb la fibra òptica pots assolir velocitats d’1 Gigabit per segon i rebre a més diversos canals d’Alta Definició i 3D simultàniament.
– Excel·lent capacitat de transmissió. Això és a causa de que el senyal és immune a interferències externes.
– Més seguretat en la transmissió de dades. Un dels valors especialment important en aplicacions que requereixin un alt nivell de confidencialitat.
Captura Test velocidad