captura virtusclass 2

 

A partir d’aquest curs 2016-2017 disposarem de la plataforma Virtusclass en la integració de les TIC en la nostra feina a l’escola. En el marc del VirsaTIC anem desenvolupan una sèrie d’accions que ens han de permetre treballar en les activitats de gestió i d’ensenyament-aprenentatge beneficiant-nos dels avantatges de les eines i recursos TIC.

 

Virtusclass complementa la gestió acadèmico-administrativa perquè ens permetrà millorar la comunicació amb les famílies mitjançant l’enviament de missatges push a través de les APPs corresponents d’aquest programari, a més a més dels enviaments per e-circulars i els SMS que ja fem amb el Virtus360. D’altra banda facilitarà el control i la comunicació del seguiment de les absències i els retards dels alumnes amb vàries notificacions diàries a nivels de totes les etapes educatives impartides.

 

La gestió on-line de les sol·licituds d’entrevistes amb les famílies també és un dels punts forts d’aquesta aplicació per a concretar les dates i la disponibilitat del professorat i dels pares-mares.

 

Continuarem digitalitzant les actes de les entrevistes amb les famílies com ja fèiem amb el Virtus360.

 

També aquesta plataforma tindrà incidència en les activitats d’ensenyament-aprenentatge ja que permet la creació d‘aules virtuals i la integració dels recursos aportats per la G Suite de Google que tenim associada al domini vergesalut.net. També hem preparat la informació necessària per a fer la gestió dels recursos compartits mitjançant la reserva on-line d’aquests recursos, com ara les aules multimèdia, els netbooks, els laboratoris, les aules de dibuix, de música, de ritme o els materials d’oficina …

 

Al llarg del curs anirem ampliant l’ús dels molts altres recursos que ens aportarà el Virtusclass com a substitut del Virtus360. Entre d’altres el control i seguiment de les faltes disciplinàries dels alumnes i el seguiment tutorial.