07.14.- Tríbol, jubilats/ades

Aplicació del Tríbol en associacions de jubilats/ades i de gents amb més edat.