01.- A.D.N. de la cooperació, el Tríbol.-

El Tríbol és el  joc cooperatiu multicompetencial, l’ ADN de la cooperació  cultural, educativa i científica en tots els àmbits socials. El número tres és un nombre clau en la nostra cultura tant a nivell històric, bíblic com físic, una taula com a mínim té tres potes per poder-se sostenir, així com també com a filosòfic.

Comparació al.legòrica entre l’ADN biològic  i l’ADN Tríbol social.

L’àcid desoxiribonucleic (ADN o DNA) és un àcid nucleic que conté les instruccions genètiques utilitzades en el desenvolupament i funcionament de tots els éssers vius coneguts, així com en alguns virus. La funció principal de les molècules d’ADN és l’emmagatzematge d’informació a llarg termini. L’ADN és sovint comparat a un conjunt de plantilles, una recepta, o un codi, car conté les instruccions requerides per produir altres components de les cèl·lules, com ara proteïnes i molècules d’àcid ribonucleic (ARN). Els segments d’ADN que porten aquesta informació genètica reben el nom de gen, però altres seqüències d’ADN tenen una funció estructural o estan implicats en la regulació de l’ús d’aquesta informació genètica.

El Tríbol és un joc mental i social que contè les instruccions genètiques utilitzades en el desenvolupament i funcionament de tots els éssers  socials coneguts BOL (buscar, ordenar i limitar), així com en alguns vírus socials, en el deteriorament social.

La funció principal del mapes competencials de l’ADN del Tríbol és l’emmagatzematge de la informació, la memòria i el record a curt i a larg termini. L’ADN del Tríbol  és comparat a un conjunt de plantilles, una recepta o un codi, car conté les instruccions requerides per a construir d’un grup un equip, i així també produir clubs com a cèl.lules socials creatives cooperatives, com ara nous coneixements i molècules socials de dos, tres equips… fins a federacions i confederacions socials. Els segments d’ADN Tríbol que porten aquesta informació i els nous coneixements reben el nom de gen (unitats de  coneixement mental expressat en unitats d’informació, que gestiona l’equip com a gestió del coneixement). Aquests gens són continguts (objecte), l’estructuració mental i material, les habilitats de funcionament cooperatiu (DAI: rols directiu, actes i intendència) i la regulació de l’ús d’aquest informació genètica mental expressable oralment o per escrit dins d’un procés de conscienciació personal i col.lectiva que suposa el joc del Tríbol.

El tríbol és l’ADN social de la cooperació.

Fer difusió del Tríbol és un acte de solidaritat.-

1.- Donar-lo a conèixer.

2.- Jugar sensibilitza per la cooperació entotsels àmbits.

3.- Ensenyar el joc és també aprenentatge servei.

4.- Impulsar-lo a les aules (escoles, instituts i universitats) és un dels grans reptes.

5.- Impulsar-lo en tots els àmbits socials comporta beneficis col.lectius.

6.-  A més és una eina d’investigació per a donar respostes i solucions a la ciutadania: diàleg, negociació, contra fracàs social i escolar.

7.- La cooperació és també patrimoni i esperança de la humanitat 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *