10.- Vocabulari Tríbol.-

Aprenentatge del Tríbol.- Per aprendre a jugar al Tríbol, l’associació CERADAI-Institut de Catalunya, dins del projecte COOPERIS www.cooperis.cat , organitza sessions per aquesta finalitat. Per ajudar a impulsar-lo a les escoles i als instituts organitzem cursos a distància de 100 hores amb sessions presencials opcionals per a compartir, reflexionar i decidir.  

APS.– Aprenentatge Servei. Tot el joc Tríbol pot estar i hauria d’estar enfocat cap a l’aprenentage servei. Tot es segons com treiem la informació i allò que fem beneficii a terceres persones mentre nosaltres aprenem. I fent ho fem un servei a la comunitat.

ÀRBIT.- Un equip fa d’arbitratge, observa el compliment de les regles de joc, fa les preguntes als altres equips. Aquesta funció és un premi al millor equip de la setmana o del mes. Dur a terme sense necessitat de conciliació ni mediació la funció d’Àrbit, suposa guanyar un punt. El punt en aquest cas és diu àrbit. Un equip pot guanyar àrbits, tríbols i cobols. La valoració general final està en funció d’aquestes puntuacions.

àrbitre àrbitra

1 1 m. i f. [LC] [DR] [ECT] Persona que té poder per a decidir un assumpte en litigi, especialment persona designada a aquest fi per un tribunal o per les parts en litigi.
1 2 m. i f. [LC] [SP] [PR] Persona encarregada de dirigir una competició i d’interpretar i fer complir el reglament.
2 m. i f. [LC] Definidor, que dóna la pauta, que dicta la llei en alguna matèria. En el seu temps, el marquès era l’àrbitre de la moda.
3 m. i f. [LC] Persona que pot obrar per ella mateixa amb absoluta independència. Hi ha pocs homes que siguin absolutament àrbitres dels actes llurs.

BAT.- És el contingut escrit de l’Acta de l’equip.

BATer.- És el jugador/a responsable i en el rol de les Actes.

BINGO-Tríbol, És tenir 81 afirmacions disponibles. El Bingo treu un número i aquest licorrespon en una llista una pregunta. Aquesta pregunta es fa a l’equip que li toca, si l’encerta guanya un punt. El Bingo suposa un llista de cent afirmacions. Les afirmacions les elaboren els mateixos equips. Una afirmació pot ser un algoritme, una paraula i saber-la aplicar, coneixements diversos, diccionari (una paraula i saber l’antònim i/o el sinònim i/o el significat) i fòrmules científiques. Les afirmacions poden ser de 8 tipus o modalitats EDU.Curts.                                                                 http://blocs.xtec.cat/educurts/09-treball-i-condicions-previes-a-edu-curts/

CERADAI.- Associació dedicada a difondre, protegir, promocionar, permetre i defensar el dret a jugar el Tríbol. És impulsora de COOPERIS  www.cooperis.cat

CLASSE.- És la sessió per la qual el personal docent genera situacions d’ensenyament aprenentatge. La Classe ve seguida pel treball personal individual (T.P.I). Tot seguit ve el treball de grup i en equip (T.G.E.) per passar a jugar al Tríbol entre equips (Tríbol). Notes són les qualificacions finals de la valoració acadèmica tot considerant el procés com els resultats (NOTES). La hipòtesi del Tríbol és que partint de qualsevol metodologia de CLASSE, jugant al Tríbol, s’acaba innovant la CLASSE i es treuen millors NOTES, a més d’estar més motivats i aprendre més per competències.

COAS, persona qualificada en implantar el joc Tríbol. Col.labora Orientant, Assessorant i fent Seguiment dels progressos del grup o grups cap a equip/s.

Cobol, joc com el tríbol però obert a multiples jugadors/es 2, 4, 5, 6 i/o 7.  El Tríbol és una variant del Cobol, en el qual són tres jugadors. Normalment es juga al Cobol 2, 4, 5, 6 i/o 7. Al Cobol es juga entre el professorat per a la participació en l’organització ifuncionament del centre educatiu i en activitats de formació permanent del professorat i de professionals de l’ensenyament, o altres professionals, com és el cas del treball en xarxa amb salut, benestar, justícia etc. A educació infantil s’usa les parelles supervisades i rep el nom de Bisbol.

CRD. Tríbol, és el conjunt de recursos (Cartes, Representacions, Dòminos)  que acompanya al joc del Tríbol, en un moment donat.

FETS. Tríbol, és la suma del procés i els resultats del treball en equip. Els FETS treballen les competències bàsiques transversals de comunicació i creativitat en les metodològiques d’aprendre a aprendre, tractament de la informació i matemàtiques. Els tipus dels resultats dels  FETS poden ser de tres classes:

A.- Afirmacions i preguntes, per després jugar a competir. El joc és valora per punts.

B.- Béns com murals, joies, adorns, blocs digitals de textos i/o de fotos, , cartells, pancartes, etc. per a després exposar, mostrar en una fira, etc. Aquest apartat es valora per visites, vots,….

C.- Cartes, Representacions i/o Dòminos que els equips elaboren, sobre les afirmacions i les preguntes. Per mitjà del mateix joc  serveix per a estudiar de forma divertida.

OIT.- Contingut de recursos que l’equip precisa per a jugar: llapis, goma, diccionari, etc. segons a la modalitta d’EDU.Curts que juga.

OITer. Persona responsable de la intendència de l’equip. Nom d’aquest rol.

LiD.- Contingut de les tasques de direcció del grup i de l’equip ( ordre de les tasques a fer, temps, torns per a les intervencions, etc).

LíDer.- Persona que dirigeix, dinamitza i/o coordina un grup /equip. Nom que rep mentre té aquest rol. El/la LíDer és la portaveu del grup/equip. La resta dels membres es comuniquen en veu molt baixa en l’entrenament i en l’assaig i/o per escrit en les jugades.

Persona membre d’un grup

Persona cooperant, membre del grup amb identitat, organització i funcionament  d’equip. Generalment l’equip té un nom propi i els seus membres s’hi senten adherits a ell.

Sancions. Una sanció és perdre un punt o punts, perdre un torn, quedar una jugada, partida i/o partit sense jugar, com a conseqüència de conductes de caire actitudinal. El fet de l’èxit de les respostes, dels materials elaborats, etc. puntua, però el fracàs no puntua de cap manera, simplement deixa de puntuar. Es valora la capacitat de corregir els errors amb aplaudiments i clams col.lectius puntuals.

TEMPS del Tríbol. La gestió del temps és molt important. Temps de les intervencions internes. Temps per a preparar les preguntes i per a les respostes: Màx. 01 minut. El temps de resposta. màx. 10 segons. Temps de la partida: màxim. 15 minuts. temps del partit. màx. 45 minuts. L’ideal és interioritzarel temps i prescindir del rellotge (cronometre, rellotge de sorra, etc.).

TESI del Tríbol. El Tríbol té bases científiques. Els Principis de l’aprenentatge per Reenriquiment dels Esquemes Decisoris. S’apren millor per dilemes. Sempre s’ha de proposar decidir a nivell personal, en equip primer per consens, si falla per vots de la majoria i si falla per l’atzar. Les decisions es centren en l’alumnat en les seves tasques competencials procedimentals amb producte o amb consciencia mental del procés. Els passos són Estudi del grup, Disseny dels equips i Unitat didàctica d’iniciació combinant uns rots i unes tasques de orma seqúencial. La Unitat didàctica d’iniciació té l’esquema: Classe+ Treball Personal Individual (TPI)+ Treball Grupal pro Equips (TGE)+ Joc Tríbol (JTB) per preguntes, per projectes productius i/o per partides sobre continguts.

Tríbol, joc És el joc: les regles, els materials (tauler i recursos) . Maquina de fotografiar i gravadora digital. En tràmit registre de Marques i Patents.

Tríbol,punts és la màxima puntuació en el joc. La puntuació funciona de la següent manera: Tres intervencions dels jugadors/es amb èxit són tres punts, tres punts són un torn, tres torns són un bol de jugada, tres bols són un tríbol de partida i tres tríbols és un partit. El cobol.punt   és la puntuació per cada partit jugat de forma correcte ( un cobol per membre i un per equip), es guanyi o es perdi. Jugar correctament vol dir sense tenir sancions. Les sancions poden ser no complir les normes, no complir els temps, etc.). Les sancions sempre són personals a l’actor del motiu i col.lectives , és a dir al mateix equip.

Tríbol.tauler Tauler  en el qual juguen des del primer moment els tres jugadors/ers del Tríbol en un grup.-

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *