Calculant una barreja de gespa

Una gespa és una barreja de diferents espècies de plantes amb què cobrim una superfície, la Wikipedia en castellà ens diu:

Se da el nombre de céspedgramahierba o pasto a las especies de gramíneas  que crecen formando una cubierta densa y verde. Se utilizan como plantas ornamentales en prados y jardines o como terreno para la práctica de diversos deportes y actividades recreativas de campo..

plantes de Kikuyu

A la definició cal afegir que actualment a les gespes s’incorporen altres plantes que no són gramínies.

Però anem a l’exercici.

Ens demanen que fem una barreja de gespa per cobrir 2500 m2 de terreny. Per a la seva composició ens han recomanat una barreja de plantes que necessita poca aigua  i que està formada per les tres espècies següents en les proporcions que s’indiquen.

 • 65 % Festuca arundinacea 
 • 15 % Cynodon dactylon
 • 20 % Pennisetum clandestinum (Kikuyu)

A la següent taula* veuràs una llista amb diferents plantes per fer gespes i algunes de les seves característiques. A la  la columna “simiente” s’explica la densitat de sembra de la planta en gr/m, és a dir quants grams de llavor necessitem per sembrar amb aquesta planta un metre quadrat. Veuràs que a aquesta columna hi ha dos valors, per exemple a l’Agrostis stolonifera diu que fan falta 15-25 g/m2, això vol dir que podem sembrar entre 15 i 25 grams cada metre quadrat, per fer l’execici  agafa un valor intermig.

Deus haver vist que la planta anomenada Kikuyu no hi surt, consulta aquesta pàgina on s’expliquen les característiques d’aquesta espècie i també la seva densitat de sembra.

FEINA A FER

 1. Cerca a internet la informació que falta.
 2. Ordena en una taula o esquema totes les dades.
 3. Calcula quanta llavor necessitem de cada una de les tres espècies.
 4. Explica que són les gramínies (hi ha un enllaç a dalt de tot de l’article)
 5. Busca a internet una altra composició d’una gespa per a llocs secs.

Aquí hauries d’aprendre a

 • Aplicar les regles de tres i tants per cent.
 • Analitzar les diverses composicions d’una gespa.
 • Cercar informació a internet.

* Nota: la taula està extreta del llibre de BERETTA, D. i VASSORI, A. – Diseño,  instalación y cuidado del césped. Editorial Susaeta. Madrid, 2001.

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Quadrats màgics

Si sumes els números de cada una de les files de la imatge veuràs que el resultat és 33. El mateix passa si sumes els números de cada columna i els de les diagonals. D’això se’n diu un quadrat màgic.

Aquest  de la foto és a la Sagrada Família i té el número 33 com  constant màgica. Comprova que  a totes les files, totes les columnes i les diagonals el resultat de la suma és aquest.

Però hi ha moltes altres combinacions de 4 caselles que sumen el numero 33. A veure quantes en trobes?

Fixa’t en la imatge petita, amb fletxes hem marcat  quatre números 14, 11, 3 i 5 que sumen la constant màgica. Aquests números estan a les caselles B1, A2, c4 i D3. Envia les combinacions que descobreixis escrivint el nom de les caselles.

Quantes solucions imagines que pot haver-hi?


Si sumas los números de cada una de las filas de la imagen grande verás que el resultado es 33. Lo mismo pasa si sumas los números de cada columna y los de las diagonales. A ésto le llamamos cuadrado mágico.

Éste  de la foto està en la Sagrada Família,  el número 33 es su  constante mágica. Comprueba  que 33 es el resultado de la suma de cada una de las filas,  de cada una de las columnas y de cada una de las diagonales ..

Pero hay muchas combinaciones de cuatro casillas deeste cuadrado que suman 33. ¿A ver quantas encuentras?

Fíjate en la imagen pequeña, con flechas hemos marcado  cuatro números 14, 11, 3 i 5 que estan a las casillas B1, A2, c4 i D3. Envia las combinaciones que descubrasa escribiendo el nombre de las casillas.

¿Cuantas soluciones imaginas que hay?

NOTA Les possibles solucions a l’enigma s’han extret de l’article Tareas ricas para practicar sumas de David Barba i Cecília Calvo, del núm 85 de juliol de 2017, de la revista Suma+


Aquí has de

 • Practicar el càlcul mental de sumes.
 • Practicar diverses maneres per trobar solucions.
 • Buscar repeticions, normes o patrons.
Publicat dins de General | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Calculant receptes per a més comensals

Les receptes sempre diuen  la quantitat justa de cada un dels ingredients necessaris per obtenir una quantitat determinada de producte. Però, què farem si necessitem fer-ne més producte?  O no tenim la quantitat necessària d’algun  ingredient? A la pàgina la Regla de tres s’explica com canviar les quantitats d’una recepta utilitzant una eina molt pràctica, la taula de proporcions.

Fer un brownie més gran

A la imatge es  veuen els ingredients d’un brownie que explicàvem al bloc de l’escola. Amb les quantitats indicades surt un dolç per a  6 o 7 persones, però resulta que ens venen moltes més persones i l’has de fer més gran.

 • Prepara una taula de proporcions com la següent i fes els càlculs per acabar d’omplir-la.

 

xocolata ous sucre farina mantega nous
per a 7 persones 100 g 2 150 100 150 100
per a 14 persones  300  200
per a 21 persones  6  300

Quanta mescla hem de fer per a les màquines?

Les màquines que van amb mescla porten barrejats oli i benzina a un 4%, això significa que per fer 1 litre de mescla necessitem 40 cm3 d’oli i 960 cm3 de benzina. Hem de d’omplir 1 bidó de 5 litres i un de 4 litres.

 • Fes una taula de proporcions semblant l’anterior amb les quantitats necessàries per preparar  1 litre i per al bidó de 4 i el de 5 litres.
 • Fes servir la regla de tres per calcular les diferents quantitats.
 • Busca a Google imatges el bidó de benzina següent que acompanya l’exercici i després ves a buscar-ne la informació i fes-ne una petita fitxa que expliqui: la seva capacitat, el seu preu i els avantatges d’aquest bidó.

 

FEINA  A  FER

 1. Fes les dues taules de proporcions.
 2. Fes la fitxa del bidó
 3. Envia-m’ho tot.

Aquí has d’aprendre

 • Fer taules de proporcions.
 • Començar a utilitzar la regla de tres.
 • Cercar  informació a internet  i endreçar-la.
Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Quant substrat necessitem per omplir les jardineres?

El responsable d‘obra externa, ens diu que hem d’anar a canviar la terra de les quatre jardineres de la imatge, ens porta aquesta foto i ens dóna  les seves mides:

 • Alçada: la A i la B fan 50 cm, la C i la D, 65 cm
 • Amplada: A, B i C fan 0,65 m, la D fa 0,45 m
 • Llargada: la A i la C 1,75 m, la B 1,5m i la D 250 cm

També ens diu que el gruix de les parets  de la A, la B i la C són  10cm i que la paret de la D fa 5 cm.

FEINA  A FER

 1. Organitza en una taula les dades que et donem del problema.
 2. En una segona taula organitza les dades per calcular el volum interior
 3. Calcula el volum exterior i el volum interior de cada jardinera.
 4. Quant substrat necessitem?
 5. Si al camió portem un quart de metre cúbic preparat, tindrem prou substrat per omplir-les?

Aquí has d’aprendre

 • A endreçar i unificar un seguit de dades disperses
 • Calcular el volum interior d’un recipient a partir del càlcul del volum exterior i el gruix de les parets.

 

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Cálculo mental

Esta semana solo vamos a jugar a destruir bolas para agilizar la mente.

Te propongo tres juegos iguales que funcionan así:

 1. Verás una hilera de bolas con números escritos que avanzan hacia un agujero, si caen allí pierdes.
 2. Tienes que intentar eliminar las bolas de la hilera con las bolas que dispara el cañón.
 3. Eliminarás una bola de la hilera con una del cañón solo si  la suma de las dos da el número que te pide el juego.
 4. Si te equivocas la bola del cañón se añade a la hilera.
 5. A medida que vas eliminando bolas te van dando puntos.

Fíjate en la imagen:

En esta partida había que sumar 9,  la flecha roja  señala unas palabras en inglés Add up to 9  quiere decir “suma  9”. En la imagen también se ve una bola  de color violeta con un 7  que ha salido del cañón. La bola va dirección una bola amarilla con un dos…estas dos si se tocan se eliminaran ya que suman 9. Pero si el siete toca el 4 de la bola lila  se añadirá a la hilera.

Pero lo más fácil és jugar.

TAREAS QUE HACER

 1. Prueba los enlaces a los juegos

2. juega varias veces con cada juego (al menos  5 partidas de cada) y anota las puntuaciones que consigues. Para hacer las anotaciones prepara un cuadro  como el siguiente ( la primera fila la he rellenado de ejemplo)

Dia Puntuación sumando 7 Puntuación sumando 8 Puntuación sumando 9
5 de mayo 1398 puntos 2080 puntos 356 puntos
 .
 .
 .

Manda una foto con la el cuadro y las puntuaciones. Y no lo tires, lo utilizaremos más adelante.

CON ESTOS EJERCICIOS TIENES QUE

 • Aprender a realizar cálculos fáciles con rapidez.
 • Preparar y rellenar una tabla de anotaciones.
Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Volum de l’hivernacle calent de l’escola

Calcula el volum de l’hivernacle amb les mides que et donem al dibuix.

Tingues present que és un cos geomètric compost, és a dir:està format per dos cossos geomètrics regulars.

FEINA  A FER

 1. Explica com és aquest cos geomètric, per quins elements està format.
 2. Pensa com fer el càlcul i escriu tots els passos que has de fer, ajuda’t a pensar fent un esquema podràs  explicar  i  entendre bé allò què has de fer.
 3. Calcula el volum seguint tots els passos que t’has marcat.
 4. Expressa el volum de l’hivernacle  en mi en l (metres cúbics i litres)

Aquí has d’aprendre

 • A pensar i expressar com podem resoldre un problema complex.
 • Calcular el volum d’un cos geomètric irregular a partir de la seva descomposició en cossos regulars.
 • Expressar en metres cúbics i litres el resultat del càlcul.
Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Estornells i arbres

A veure si pots resoldre el següent enigma

Uns estornells mentre volaven es van trobar uns arbres. Quan  a cada arbre s’hi va posar un ocell a un li va faltar arbre per posar-se. Quan a cada arbre es van posar dos ocells un arbre es va quedar buit.

Quants estornells i quants arbres hi havia?

A ver si puedes resolver el siguiente enigma

Unos estroninos mientras volaban encontraron unos árboles. Cuando en cada árbol se posó un pájaro, uno se quedo sin arbol. Cuando en cada árbol se posaron dos pàjaros, un árbol quedó vacio.

¿Cuántos estorninos y árboles había?

L’enigma és d’un llibre dels matemàtics Nesterenko, Olejnik i Potápov, que s’anomena Antinguos Problemas Recreativos en Rusia del Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, editat a Bilbao el 1994.


Aquí has d’aprendre

  1. resoldre problemes matemàtics amb la imaginació, amb paper i llapis fent dibuixos o esquemes i sense fer servir fórmules.
  2. saber que  resoldre enigmes matemàtics pot ser distret i ens ajuda a fer àgil el cervell per resoldre càlculs de la vida diària.

 

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Números y operaciones

Números i cifras

Para escribir cualquier número utilizamos unos signos llamados cifras. Las diez cifras que utilizamos són : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.   Las cifras són como las letras que necesitamos para escribir palabras. Fíjate en el siguiente cuadro

Fijate que para escribir el número 1000 solo utilizamos dos cifras: el 1 y el 0; para escribir el número del año actual, 2020, necessitamos también solo  dos cifras, el 2 i el 0; para escribrir la edad de una niña de 11 años necesitamos solo una, el 1.

Números de una i dos cifras

Copia en un papel la siguiente cuadrícula,  añádele 6 filas y rellénalas  de manera que cada columna tenga 6  números. Solamente tienes  2 condiciones:

 1. No se pueden repetir números
 2. En cada columna tienen que aparcer caa una de las cifras como mínimo una vez.
números de una cifra números de dos cifras números de tres cifras
8 25 989
1 40 344
6 24 439

Leer y escribir números

Lee los números de dos cifras de la siguiente nube.

Escoge 12 números de la nube, escribe sus nombres en un papel de manera ordenada. Sigue las orientaciones del siguiente cuadro.

Haz una fotografia del trabajo y mándamela

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Recipients de casa

Avui busquem altres recipients que trobem per casa i intentarem calcular-ne la seva capacitat.

Abans de fer els exercicis aneu a la pàgina Càlcul de volums i capacitats

Avui  treballem amb elements que tinc a la cuina. Com puc saber si la tahina que tinc dins el recipient de tapadora verda em cabrà al bol metàl·lic?

Tinc dues maneres:

 1. mesurant amb vas mesurador de la dreta quant hi cap a cada recipient.
 2. calculant el volum del bol i del pot de la tapadora verda, ja que en aquest cas volum i capacitat es corresponen.

FEINES A FER

La tahina que tinc al pot blanc i verd en el bol metàl·lic?

 1. Busca a la pàgina Càlcul de volums i capacitats a quin cos geomètric correspon (aproximadament) el pot verd i blanc.
 2. Calcula el volum del pot verd i blanc que té una alçada de 13 cm i un diàmetre de 7,2 cm. (la fórmula la trobaràs a la pàgina  Càlcul de volums i capacitats)
 3. Calcula el volum del bol que: és una mitja esfera i fa 11,7 cm de diàmetre
 4.  Quin dels dos recipients té més capacitat?
 5. Podem afirmar que la tahina del pot verd i blanc cap al bol?

Compara el volum de 4 capses que tinguis per casa

 1. Busca  quatre  capses per casa.
 2. Calcula el volum extern de cada capsa.
 3. Entenem que el volum exterior correspon amb bastanta precisió a la seva capacitat, calcula de cada capsa quina capacitat té en litres.
 4. Fes una llista  com la de l’exercici anterior (nom de la capsa, volum en cm3 i la seva capacitat en litres.

Quina diferència de volum hi ha entre el bol gran i la capsa de cartró?

El bol metàl·lic fa 28 cm de diàmetre, la capsa té dues mides anotades i la tercera que ens fa falta  és: 9,5 cm.

 1. Calcula el volum dels dos recipients i compara’ls. El bol és una semiesfera (mitja esfera).
 2. Expressa també en litres els resultats.
 3. Quina diferència hi ha entre els dos recipients?

Envia’m un text amb els tres exercicis, explicant tots els passos que has fet, pot ser una foto de la feina feta a mà

Aquí has d’aprendre

 • Fer servir les fórmules del càlcul del volum.
 • Expressar en litres una quantitat expressada en centímetres cúbics.

 

 

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Els mil·lilitres que trobem per casa

No hem treballat el tema a l’escola,  però no passa res: ara el comencem. Podeu veure informació i enllaços a la pàgina Volums i capacitat. Les seves unitats.

Com que no som a l’escola pel confinament, mireu els envasos que he trobat al quarto de bany de casa, tots tenen marcada la capacitat en mil·lilitres (tal com marquen les normes europees d’etiquetatge). Si us hi fixeu veureu que el  tub de la dreta posa 100 ml, és una unitat que s’utilitza sovint en envasos petits de menys d’un litre.

I  he fet aquesta taula on he anotat la capacitat de l’envàs i després he expressat la mateixa capacitat en litres.

Producte Capacitat
Ampolleta  lila 30 ml 0,03 l
Ampolla amb líquid taronja 150 ml 0,15 l
Tub petit 45 ml 0,045 l
Pot de desodorant 50 ml 0,05 l

REPTE

Agafa aquesta llista i intenta veure per quin número dividim els mil·liltres per transformar-los en litres. Et dono una pista: amb la calculadora agafa la quantitat de  mil·lilitres del tub petit (45 ml) i divideix-la per 10, quin resultat el dona? ; ves provant de dividir la quantitat per altres números més grans.

FEINA:

 1. Busca tu, a casa, 10 productes (tots marcats amb la capacitat)
 2. Fes una llista amb cada un dels productes, al costat posa-hi la quantitat que indica l’envàs i finalment la quantitat expressada en litres (una llista com la que he fet jo).  Per saber com canviar de mil·lilitres a litres  ves a la pàgina Volums i capacitats  i busca el títol Unitats volum i capacitat més habituals.
 3. Fes la llista en un document de text, si pots incrusta-hi una foto dels productes que has fet servir i envia-m’ho.

  Aquí has d’aprendre

 • expressar la capacitat amb els símbols de les dues de les unitats més utilitzades.
 • expressar en litres una quantitat expressada en mil·lilitres .
 • investigar amb els números dividits per desenes, centenes, milers, ….
 • presentar una activitat ja sigui a mà o en un text de word.
Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari