El volum i la capacitat. Les seves unitats

Volum i capacitat sovint les trobem confoses o les confonem. Però d’entrada no hauríem de patir massa. Volum és  l’espai que ocupa un objecte,  capacitat la mesura la quantitat de matèria (gas, spolid, liquid) que  cap a un determinat recipient. Ens confonem perquè sovint fem servir les mateixes unitats per parlar tant d’una cosa com de l’altra

La unitat que fem servir per al volum és el metre cúbic (m3). La unitat de capacitat al nostre país són els litres, però no és única, a altres països se’n fan servir altres com per exemple els galons o les unces liquides.

 Unitats de volum i capacitat habituals

Amb el litre i el metre cúbic  passa el mateix que amb el amb el metre, trobem unitats més petites o més grans (les pots trobar explicades a les dues taules del final).  Però  nosaltres ens centrarem en les que fem servir habitualment a la nostra feina.

A la següent taula a l’esquerra tens les unitats habituals de volum i capacitat i els números que ens permeten canviar d’unitats. D’aquests números en diem coeficients

Com fer servir la taula?  seguim l’exemple de l’exercici:  tenim un tub de crema de 40 ml (mil·lilitres) i volem expressar aquesta quantitat de crema en l (litres)

Mira el dibuix i  llegeix l’explicació de sota

  1. he escrit 40 al costat de mil·lilitres a l’esquerra, per marcar que hem de sortir de les caselles de l’esquerra.
  2. vaig per la fila fins a la columna de litres ja que són les unitats en les que volem expressar els 40 ml
  3. on es troben fila i columna hi ha un número, el 0,001 (és el coeficient per expressar en litres una quantitat de mil·lilitres)
  4. multiplicant 0,001 per 40 (0,001 X 40) obtenim la quantitat expressada en litres:   0,04 l.

Llista completa d’unitats de capacitat

Llista completa d’unitats de volum