Category Archives: Informacions

Material per Tecnologia curs 2009-2010

 Aspectes Generals.

Els alumnes de 1er, 2on, 3er i 4rt d´ESO de l´assignatura de Tecnologia no utilitzaran llibres de text.

Hauran de fer una aportació de 25 euros a l´AMPA del Centre en concepte de material. Dins d´aquests 25 euros està inclós el material fungible que es necessitarà per al desenvolupament dels projectes constructius del taller.

Els alumnes de l´assignatura d´Informàtica de 4rt d´ESO no utilitzen llibre. Cal però que, si no cursen l´assignatura de Tecnología, duguin un llapis de Memoria.

Els alumnes del Batxillerat Tecnològic han de fer una aportació de 15 euros, també en concepte de material fungible.

Llibres per al Batxillerat.

Tecnología Industrial 1er curs : Tecnología Industrial I, Editorial EDEBE, ISBN: 84-236-6169-5

Tecnología Industrial 2on curs : no utilitzen llibre.

Electrotecnia : no utilitzen llibre.

Material Específic :

Per a tots els cursos, es necesita una llibreta exclusiva per l´assignatura, bolígraf blau o negre, bolígraf vermell, llapis i goma, regle graduat ( de 30 cm ) i calculadora.

Per als alumnes de Primer Curs : escaire, cartabó i compàs.

Optativa d´Informàtica

La Informàtica és una assignatura optativa que podeu escollir a 4t d´ESO amb una dedicació de 3 hores setmanals. Però, què es fa en aquesta assignatura ?. Els continguts són molt variats, aquí teniu un resum de tots ells :

  • Xarxes Informàtiques : en aquest punt es dona una visió general de quins aspectes cal tenir en compte per al disseny d´una xarxa informàtica d´ordinadors i tipus de xarxes que podem muntar.

  • Sistemes Operatius : en aquest punt parlem dels diferents tipus de sistemes operatius que existeixen en el mercat (XP, Vista, MAC, Linux, lliures o amb llicència ) i fem una comparativa entre ells destacant les avantatges i els inconvenients de tots ells.

  • Disseny de pàgines web : en aquest punt aprenem a utilitzar programes d´edició de pàgines web ( dreamweaver, flash i altres ) i publicarem la nostre pàgina web utilitzant un servidor gratuït.

  • Les Webs 2.0 i els Blogs : en aquest punt aprenem a utilitzar les pàgines 2.0 i crearem cadascun un bloc on anirem publicant diferents continguts.( imatges, vídeos, enquestes, música i altres documents ( word, excel, powerpoint, o documents de l´openoffice )) Utilitzarem per això els blocs de l´Xtec i per tant caldrà disposar d´identificador i contrasenya. Si no la tens i vols demanar-la fes clic aquí.

  • Edició d´imatge, so i vídeo : en aquest punt editarem imatges utilitzant el Paint o el Gimp, editarem so amb l´Audacity i editarem vídeo utilitzant el Movie Maker del Windows. L´objectiu final d´aquest punt és publicar un vídeo en el youtube i penjar-lo després al nostre bloc.

  • Xarxes Socials : en aquest punt farem un repàs de les xarxes socials que existeixen a internet ( facebook, google, etc,…) i les possibilitats que donen per tal de compartir informació en un grup de treball que n´es l´objectiu final.

La metodologia de treball és la següent: la feina es publica en un bloc on s´explica que és el que s´ha de fer i quant s´ha de lliurar. Només utilitzem el soport digital i per tant oblideu-vos de lliurar quelcom en format paper. Tota la feina s´ha de fer a l´aula d´informàtica i voluntàriament es pot acabar, adelantar o preparar a casa. Un cop feta utilitzarem el correu electrònic per comunicar-nos.

 Si voleu veure els blocs, les webs i els treballs que han fet els vostres companys durant aquest curs poden entrar en el següent link :

http://hipolit.xtec.cat/blocs/informatica4rt

Circuits elèctrics i electropneumàtics de Tecnologia Industrial de 1r i 2n de Batxillerat

Per als alumnes de 1r de Batxillerat de l´assignatura de Tecnologia Industrial :

Per als alumnes de 2n de Batxillerat de l´assignatura de Tecnologia Industrial :

Recordeu que, en els cas de 2n de batxillerat, cal lliurar els exercicis abans del dia 14 de març i que representen el 30% de la nota final del trimestre.

Horaris Tallers Jornades Culturals de Tecnologia

Aquests són els horaris dels dos tallers que organitza el departament de tecnologia en les jornades culturals d´enguany.

Taller de Màscares : dimecres 18 i dijous 19 de Febrer de 9:00-11:00 hores al taller2. Responsables Daniel Cueva i Jordi Polo.

Taller de Collage : dijous dia 19 de Febrer de 9:00-11:00 i de 11:30-13:30 hores al taller1. Responsables Carme Regal i Gaspar Roig.

Recordeu que el divendres dia 20 de Febrer hi han les sortides.

Tallers Jornades Culturals Tecnologia 2009

Com cada any el departament de Tecnologia proposa uns tallers durant la celebració de les Jornades Culturals del Centre que aquest curs tindran lloc els dies 18,19 i 20 de Febrer.

S´oferiran dos tallers : un de Màscares i un de Collage. Aquests tallers estan pensats per als alumnes de 1r i 2on curs de la ESO.

 El taller de Màscares, que ja fa molts any que es duu a terme,  consisteix en confeccionar una màscara d´un personatge conegut ( Bart Simpson ) utilitzant materials plàstics, cola i pintures.També apendrem a utilitzar l´emmotlladora de buit del taller de tecnologia. El nombre de places és de 16.

Pel que fa al taller de Collage es tracta de fer-ne un utilitzant retalls de fustes de tota mena, cola i pintures. Podeu deixar volar la vostra imaginació i construir el que voleu. El nombre de places per aquest taller també és de 16.