Category Archives: Batxillerat

ENHORABONA “VISTU”

 

El Treball de Recerca del Batxillerat de l´alumne Víctor Martínez ,” Vistu” pels amics, ha estat premiat en l´edició d´enguany dels premis José Cantero de la fundació EPSON. La Màquina Expenedora de Productes ha estat seleccionada juntament amb altres quatre treballs de tota Catalunya en la vessant tecnològica com a premiats durant aquest curs 2008-2009. Felicitem al Víctor i també al tutor d´aquest treball, en Dani Cueva, per la seva dedicació i aportació en la consecució d´aquest premi.

Si voleu veure el treball podeu visitar: http://blocs.xtec.cat/trtecnocanmas

Teniu més informació a la nostre revista digital : http://blocs.xtec.cat/elnostreiescanmas

Proposta de Treballs de Recerca per al curs 09-10

Aquesta és la proposta de treballs de recerca que fa el departament de Tecnologia per al curs vinent 2009-2010.

Proposta Nº1 :

Títol : Red´s Trident.

Objectius : conèixer les dificultats que té el disseny, la programació i l´animació digital en un joc d´ordinador.

Metodologia : dissenyar i programar un joc utilitzant el Flash, avaluant-ne el funcionament i fent un estudi de mercat ( alumnat del centre ) per la seva reprovació.

Alumnat a qui va destinat : alumnes del batxillerat tecnològic amb domini del programa Flash.

Nº alumnes : 1

Tutor del treball : Jordi Polo i Mercader.

Proposta Nº2 :

Títol : ” Automatització d´un procés industrial “

Objectius : conèixer les dificultats dels processos industrials i la flexibilitat que dona l´automatització en el control d´aquests.

Metodologia : utilitzant l´equip d´electropneumàtica i l´autòmat programable, caldrà dissenyar, programar i muntar un circuit capaç de separar peces metal·liques de les que no ho són.

Alumnat a qui va destinat : alumnes del batxillerat tecnològic que cursin l´assignatura de tecnologia industrial.

Nº d´alumnes : 3

Tutor del Treball : Jordi Polo i Mercader

Circuits elèctrics i electropneumàtics de Tecnologia Industrial de 1r i 2n de Batxillerat

Per als alumnes de 1r de Batxillerat de l´assignatura de Tecnologia Industrial :

Per als alumnes de 2n de Batxillerat de l´assignatura de Tecnologia Industrial :

Recordeu que, en els cas de 2n de batxillerat, cal lliurar els exercicis abans del dia 14 de març i que representen el 30% de la nota final del trimestre.

Presentació dels Treballs de Recerca del Batxillerat Tecnològic

Aquesta tarda s´ha fet la presentació dels treballs de recerca del  batxillerat tecnològic davant dels tribunals formats per professors/es d´aquest centre. A l´acte han assistit tots els alumnes del primer curs del batxillerat que cursen l´assignatura de tecnologia industrial i d´altres de diferents modalitats. Voluntàriment, també han assistit alumnes de 4t d´ESO interessats en cursar l´any vinent estudis científics o tecnològics.

Aquesta presentació s´ha realitzat al Taller de Tecnologia i ha començat a les 15:30. S´han presentat tres treballs i els alumnes han disposat de 30 minuts cadascun.  Per fer l´exposició han utilitzat un ordinador portàtil, un canó retroprojector i d´altres dispositius propis del taller com fonts d´alimentació, etc,…

En els següents vídeos es poden veure moments d´aquest acte.

En aquest vídeo es pot veure la presentació del treball : “Dispositiu de Persistència Retiniana”, realitzat per Sergio Sepúlveda i Diego Pérez.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/KRwOpN6Wjc8" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Resum del treball :

Basat en el fenomen de la persistència retiniana aquests alumnes han construït un dispositiu que permet visualitzar aquest fenomen. Aquest dispositiu està controlat per un PIC ( circuit integrat programable ), uns leds i tot el conjunt muntat en un disc que gira gràcies a l´acció d´un motor.

En aquest vídeo es pot veure la presentació del treball: “Màquina Expenedora de Productes“, realitzat per Víctor Martínez “Vistu“.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/qoHhCldBig0" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Resum del Treball :

S´ha construït una màquina expenedora de productes. La màquina és capaç d´acceptar monedes, contar-les i donar el canvi en seleccionar el producte desitjat. Funciona gràcies a un PIC ( circuit integrat programable ), uns fotodíodes ( que fan de detectors dels diferents tipus de monedes ), uns actuadors ( timbres-relés que s´encarreguen de retornar el canvi ) i uns motors que expenen el producte dels dipòsits.

En aquest vídeo es pot veure la presentació del treball: “L´IES Solar “, realitzat per Gabi Quintana i Dani Antequera.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/G5aaU8zdhTI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Resum del Treball :

Aquests dos alumnes han fet un estudi del consum energètic d´una zona de l´IES per tal de dissenyar una instal·lació fotovoltaica capaç de satisfer les necessitats elèctriques diàries.

Presentació Treballs de Recerca

Les dates de presentació dels treballs de recerca 2008-2009 del batxillerat tecnològic són les següents :

“Dispositiu de Persistència Retiniana”. Autors : Sergio Sepúlveda i Diego Pérez. Dia : 18 de Febrer de 2009, Hora : 15:30, LLoc : Taller de Tecnologia 1. El Tribunal està format per : Daniel Cueva, Jordi Polo i Rosa MªFeliu.

“Màquina Expenedora de Productes“. Autor : Víctor Martínez. Dia : 18 de Febrer del 2009, Hora : 16:00, Lloc : Taller de Tecnologia 1. El Tribunal està format per : Daniel Cueva, Jordi Polo i Angel Gastón.

“L´IES Solar “. Autors : Daniel Antequera i Gabi Quintana. Dia : 18 de Febrer de 2009, Hora : 16:30, Lloc : Taller de Tecnologia 1. El Tribunal està format per : Daniel Cueva, Jordi Polo i Ricardo Laiglesia.

A l´exposició dels treballs hi assistiran els alumnes de primer de batxillerat tecnològic d´enguany i voluntàriament els alumnes de 4t d´ESO que ho desitjin.

Treballs de Recerca Tecnologia curs 2008-2009

Aquesta és la distribució dels Treballs de Recerca del departament de Tecnologia per al curs 2008-2009.

Títol del Treball Alumnes assignats
Tutor de Seguiment
Màquina Expenedora de Productes Víctor Martínez ” Vistu “ Daniel Cueva
L´ Institut Solar Gabi Quintana i Dani Antequera Jordi Polo
Dispositiu de Persistència Retiniana Diego Pérez i Sergio Sepúlveda Daniel Cueva
La TDT Kevin Berbel i Keneth Berbel Jordi Polo

Pots consultar el dossier amb els aspectes generals a tenir en compte alhora de fer el redactat. Dossier Alumne.

Guions per als treballs de recerca

Hi ha més informació sobre els treballs de recerca a la web http://blocs.xtec.cat/trcanmas