INFO

INFORMACIONS DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA.

Calendari per al curs 2008-2009 :

   

 • FUNCIONAMENT DE L´ÀREA. ( A partir del curs 2009-2010 ).
 1. Tots els alumnes de 1er a 3er d´ESO i els que cursin la optativa de 4rt d´ESO ( Tecnologia ) no utilitzaran llibres de Text de Tecnologia. En substitució dels llibres hauran de fer una aportació de 25 euros a l´AMPA del centre. Aquests 25 euros serviran per finançar els projectes constructius que es realitzaran durant tot el curs i per la obtenció d´un llapis de memòria. Els alumnes del Batxillerat Tecnològic que cursin les assignatures de Tecnologia Industrial o Electrotècnia han de fer una aportació de 15 euros en concepte de material fungible.

 2. Tots els alumnes de 1er a 3er d´ESO cursaran dues hores de Tecnologia a la setmana. Tindran una hora d´informàtica i una hora al taller setmanal. Els alumnes de 4rt d´ESO de la Optativa de Tecnologia cursaran tres hores, una a l´aula d´informàtica, una al taller i una a l´aula ordinària. Els alumnes de 4rt d´ESO de la Optativa d´Informàtica cursaran tres hores, les tres hores a l´aula d´informàtica. Els alumnes del Batxillerat Tecnològic que cursin les assignatures de Tecnologia Industrial o Electrotècnia disposaran almenys d´una hora al taller.

 3. Material Necessari : aquest material cal dur-lo sempre.

  1. Per tots els alumnes : llibreta exclusiva per tecnologia, llapis, bolígraf, regle de 30 cm i calculadora. També el llapis de memòria, que l´utilitzarem per desar arxius i documents en format digital.

  2. Per als alumnes de 1er d´ESO : regle, escaire i cartabó i compàs.

  3. En el taller ens podem embrutar. El Departament de Tecnologia aconsella que durant les hores de taller es dugui roba soferta o bata.

 4. Criteris d´Avaluació :
  • Es obligatori el lliurament de la Memòries dels Projectes Constructius que es realitzan al taller. El fet de no lliurar la Memòria o no acabar el projecte constructiu comportarà la no superació de la matèria.

  • Els Criteris d´Avaluació establerts de 1er a 3er d´ESO són :
   • Conceptes : ( exàmens, proves, controls ) 40%.
   • Procediments: ( exercicis, memòries projectes, activitats ) 40 %.
   • Actituds: ( presentació treballs, compliment normes, puntualitat, etc,….) 20 %.
  • Els Criteris d´Avaluació establerts per a 4rt d´ESO són :
   • Conceptes : ( exàmens, proves, controls ) 50 %.
   • Procediments: ( exercicis, memòries projectes, activitats ) 30 %.
   • Actituds: ( presentació treballs, compliment normes, puntualitat, etc,….) 20 %.
  • Els Criteris d´Avaluació establerts per al Batxillerat són :
   • Conceptes : ( exàmens, proves, controls ) 60 %.
   • Procediments: ( exercicis, memòries projectes, activitats ) 30 %.
   • Actituds: ( presentació treballs, compliment normes, puntualitat, etc,….) 10 %.

  5.Índex de Continguts de la ESO per cursos :

 • Primer Curs :
    • Tema 1 : Les Eines del Taller de Tecnologia.
    • Tema 2 : El Dibuix Tècnic.
    • Tema 3 : El Procés Tecnològic.
    • Tema 4 : Eines Informàtiques. El processador de textes i els components bàsics de l´ordinador.
    • El Projecte Constructiu : ” Construcció d´un porta CD´s “
 • Segon Curs :
    • Tema 1 : El Circuit Elèctric.
    • Tema 2 : El Magnetisme.
    • Tema 3 : Processos de Fabricació d´Objectes. Els Metalls i els Plàstics.
    • Tema 4 : Eines Informàtiques. El full de càlcul, les presentacions i la xarxa internet.
    • El Projecte Constructiu : ” Muntatge de diferents circuits elèctrics “
 • Tercer Curs :
    • Tema 1 : Màquines Simples.
    • Tema 2 : Transmissió i Transformació del Moviment.
    • Tema 3 : Estructures. Esforços a les Estructures.
    • Tema 4 : Màquines Tèrmiques.
    • Tema 5 : Les Comunicacions.
    • Tema 6 : Eines Informàtiques. Edició de pàgines Web i la base de dades.
    • El Projecte Constructiu : ” Construcció d´un Pont Llevadís “.
 • Quart Curs : ( optatives )
  • Tecnologia :
    • Tema 1 : Instal·lacions Domèstiques.
    • Tema 2 : Electrònica Analògica i Digital.
    • Tema 3 : Els Circuits Pneumàtics i Hidràulics.
    • Tema 4 : Els Sistemes de Control.
    • El Projecte Constructiu : ” Construcció d´un ascensor “.
  • Informàtica :
    • Tema 1 : Edició i Publicació Web. Dreamweaver, Flash i Blocs.
    • Tema 2 : Edició de Vídeo Digital. Movie Maker i Studio8.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *