1975 – 1979

 • President: Josep Pere Clols Coll
 • Sots-president:
 • Secretari:
 • Vicesecretari:
 • Tresorer:
 • Comptador:
 • Vocal:
 • Vocal:
 • Vocal:
 • Vocal:
 • Vocal:
 • Vocal:
 • Vocal: