2022 – 20XX

2022-2028

  • President i tresorer: Rubén Guillén Hernández
  • Secretari: Josep Maria Padró Casabona
  • Vocal d’activitats socials: Joan Antoni Muñoz López
  • Vocal de relacions institucionals: Pere Sans Fabra
  • Vocal de gestió internal: Francisco Martínez Córdoba
  • Vocal de sortides: Domingo Vargas Espinosa