1996 – 2010

  • President: Ignasi Ferré Murciano
  • Sots-president: Rafael Molina Martínez
  • Secretaria: Lluïsa Linares
  • Tresorer: Rafel Bonet Serra
  • Vocal: Fulgencio Oteros Bobis
  • Vocal: David Cabré
  • Vocal: Francisco Martínez
  • Vocal: Andrés Guillen