2015 – 2018

  • President: Jordi Massó Vilaró
  • Sots-president: Roger Fàbregas Bonifàs
  • Secretari: Rubén Guillén Hernández
  • Tresorer: Domingo Vargas Espinosa
  • Vocal d’activitats socials: Joan Antoni Muñoz López
  • Vocal de relacions institucionals: Pere Sans Fabra
  • Vocal de gestió internal: Francisco Martínez Córdoba
  • Vocal de comunicació externa: Manel Revelles i Arànega