Política de privacitat

Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), SECCIÓ CICLISTA CLUB BÀSQUET VALLS,  manifesta que el domini www.secciociclistacbvalls.cat és propietat de la SECCIÓ CICLISTA CLUB BÀSQUET VALLS, amb, i amb domicili al carrer Vilar, s/núm.  43800 VALLS (Alt Camp).

SECCIÓ CICLISTA CLUB BÀSQUET VALLS  no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, SECCIÓ CICLISTA CLUB BÀSQUET VALLS,  no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de SECCIÓ CICLISTA CLUB BÀSQUET VALLS, estan elaborades per persones de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada secció ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de SECCIÓ CICLISTA CLUB BÀSQUET VALLS,  poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SECCIÓ CICLISTA CLUB BÀSQUET VALLS, o les seves llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SECCIÓ CICLISTA CLUB BÀSQUET VALLS.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades, a traves del formulari de contactes siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de SECCIÓ CICLISTA CLUB BÀSQUET VALLS,  i seu social al carrer Vilar, s/núm.  43800 VALLS (Alt Camp).

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis prestats. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Vilar, s/núm.  43800 VALLS (Alt Camp)  o sccbvalls@gmail.com

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades d’aquesta entitat per resoldre els seus dubtes en dpd@valls.cat.