Evitem-ho

Per a una conducció segura i una bona convivència a l’espai públic

Perquè hi hagi una conducció segura i una bona convivència a la xarxa viària, cal recordar el següent:

 • Les bicicletes no poden circular per autopistes.
 • En carretera les bicicletes poden circular pel voral de les autovies, excepte quan hi hagi un senyal de prohibició, i pel voral de la carretera, si no hi ha espai habilitat.
 • En carretera, per conduir una bicicleta és obligatori portar casc, i en ciutat, també ho és per als menors de 16 anys.
 • En carretera, per millorar la presència de la bicicleta, cal portar una peça de roba reflectora.
 • Per guanyar visibilitat, la bicicleta ha de portar obligatòriament un catadiòptric al darrere i és recomanable també als pedals i a les rodes, a més de dur encesos els llums davanter i posterior.
 • La llum de posició davantera ha de ser de color blanc i la posterior, de color vermell; el catadiòptric posterior ha de ser del mateix color.
 • Les bicicletes tenen prioritat quan circulen per un carril bici, per un pas per a ciclistes o per un voral senyalitzat.
 • Les bicicletes poden circular en columnes de dos, envaint la calçada, excepte a les autovies, on no es pot sortir del voral; en trams amb poca visibilitat o amb la calçada en mal estat han de circular en fila.
 • Les bicicletes han de respectar sempre els senyals de trànsit així com els vianants i cedir el pas als passos de vianants.
 • Les bicicletes han de senyalitzar prèviament les maniobres a realitzar utilitzant els braços, principalment en un gir o canvi de carril.
 • Els vehicles de motor han de deixar una distància de seguretat no inferior a 3 m quan circulin darrere de les bicicletes i no han de fer maniobres que posin en perill la seva seguretat.
 • En carretera, si un vehicle vol avançar una bicicleta, ha de mantenir una distància lateral mínima d’1,5 metres i pot envair el carril contrari fins i tot si hi ha una línia contínua.

En definitiva, la fragilitat del col·lectiu ciclista fa que paguin molt car tant un error seu com una negligència o distracció d’un conductor d’un vehicle de motor. Per això tots els usuaris de tots els vehicles han de recordar quins són els seus drets i deures durant la conducció i desplaçar-se dʻuna manera responsable i conscient per garantir una mobilitat més segura i evitar que més ciclistes morin a les carreteres.