Xavi Tondo i Volpini

  • Nom: Xavier Tondo Volpini
  • Edat: 32 anys (05 maig 1978 – 24 maig 2011)
  • Poble natal: Valls, comarca de l’Alt Camp
  • Professional: 2003-2006