Hem aconseguit assolir amb èxit tots els objectius que ens vam proposar al principi amb la recerca que hem fet. També ho hem aconseguit perquè sabíem des del principi el que havíem de buscar concretament. Tot el que hem escrit ha sigut prèviament pensat i buscat.

Creiem que cada integrant del grup s’ha esforçat al màxim i que gràcies a com ens hem organitzat pensem que hem realitzat tot i cadascuna de les pàgines de la web amb tot el nostre màxim esforç.

Hem pogut resoldre totes les preguntes que teníem pendents sobre Mitologia i transsexualitat i hem pogut contestar les nostres hipòtesis, ja que les hem tingut presents des d’un bon principi.

En general, tots els membres del grup hem posat el nostre gra de sorra per aconseguir realitzar aquest treball amb èxit.