Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts

En començar aquest treball, vam redactar una sèrie d’hipòtesis i objectius que volíem assolir quan acabés el projecte.

OBJECTIUS

 • Acabar de profunditzar el coneixement adquirit a classe de Llatí sobre l’edició digital i sobre la mitologia i relacionar-ho amb els fets de l’actualitat.
 • Animar els joves com nosaltres a llegir les obres originals sobre mitologia i no sols les adaptacions prescriptives de l’aula i a seguir interessant-se per la vigència de la tradició clàssica.
 • Reagrupar tots els mites sobre la sexualitat inclosos en l’adaptació Narracions de mites clàssics, llegir-los en una bona traducció en format original de Les Metamorfosis d’Ovidi i finalment en llatí per tal de relacionar la finalitat del mite ovidià amb l’actualitat.
 • Aprofundir en el coneixement de la diversitat sexual per tal d’adquirir una millor educació afectivosexual, despertar consciències, aprendre a ser més tolerants i evitar la violència i els prejudicis de la societat en general, i de l’entorn escolar en particular, envers la diversitat sexual per tal de  conviure junts, sense discriminació de gènere.
 • Crear un nou espai digital com a administradors del bloc.
 • Fer un bon ús d’aquest bloc, respectar els drets d’autor i al mateix temps crear un contingut que pugui ser útil per a tothom ja que obre una nova recerca envers la diversitat sexual.
 • Aprendre a fer un bloc ja que a mesura que avancin els nostres estudis (treball de recerca de batxillerat, campus virtual universitari…) ens ho demanaran i alhora comencem el nostre currículum digital que ens ajudarà a l’hora d’introduir-nos al món laboral.
 • Aprendre a treballar cooperativament en equip tan gran com el d’aquest treball ja que són 3 grups dins d’un, aquest bloc.
 • Aprendre a fer una bona recerca de qualsevol tema que hàgim de desenvolupar.

HIPÒTESIS

 • Tots els tipus de sexe tractats i esmentats en la mitologia de l’obra Les Metamorfosis d’Ovidi segueixen molt presents a l’actualitat.  Avui en dia cada persona té la seva sexualitat; per tant, seguim tenint una gran varietat de tipus de sexualitat, cosa de la que ja parlava el poeta romà Ovidi fa dos mil anys i que podem comprovar amb els mites del seu llibre Les Metamorfosis.
 • Als mites es parla obertament del tipus de sexe sense cap tipus de censura. No hi ha cap censura ni fòbia envers cap tipus de sexualitat .
 • El sexe femení és el sexe que en surt més mal parat des d’un punt de vista sexual.  Sols les dones són objecte de rapte, violació, mutilació i mort.
 • Avui en dia encara hi ha discriminacions per part de la població cap a gent amb una identitat sexual diferent. Per desgràcia encara hi ha una part de la població que encara no accepta el sentiment sobre la sexualitat de la gent.

D’acord amb tot el treball realitzat, amb tots els apartats en els que creiem que hem fet una bona recerca com seria per exemple els amors de Zeus, o les notícies que hem vist sobre una violació a Brasil o l’últim atemptat contra l’homosexualitat a Orlando, tot això i també una enquesta realitzada als alumnes de 4t i 1r de batxillerat del nostre institut, podem afirmar que efectivament hem assolit plenament els nostres objectius i s’han confirmat les nostres hipòtesis.

← Article previ

Article següent →

Deixa un comentari