Abans de començar la nostra investigació, ens hem plantejat una sèrie d’hipòtesis, amb l’objectiu de descobrir si són certes o falses al llarg de tota la setmana que dura aquest procés de recerca:

  • La transsexualitat ha estat present a les societats humanes des del principi dels temps. No és un fet d’actualitat. Pensem que era un fet que ja existia en la vida dels grecs i els romans (i que això és visible en la seva mitologia) i que ha perviscut des d’aleshores.
  • Els problemes de les persones transsexuals en l’actualitat ja existien en els pobles clàssics. La discriminació i marginació contra aquest col·lectiu no només és una cosa del present.
  • La transsexualitat mitològica és visible en les obres d’art. És vox populi que els pintors sempre han utilitzat com a recurs d’inspiració la mitologia. Per tant, creiem que aquesta característica també ha sigut plasmada als llenços.
  • La gent, en general, encara que sap algunes idees bàsiques de la mitologia, no i està posada i desconeix els mites que pensem que poden contenir transsexualitat.
  • Els termes utilitzats per a definir les orientacions sexuals tenen el seu origen en el llatí i el grec. Les llengües que parlem diàriament a casa nostra, que són el castellà i el català, són filles del llatí i tenen una gran influència del grec. Per tant, creiem que aquests mots també troben la seva etimologia en aquestes dues llengües anomenades de forma incorrecta “mortes”.