Durant tot el procés del treball de recerca hem après:

·Mites: Ja havíem llegit a classe l’adaptació de la mitologia d’Ovidi, però aquí hem trobat el que tracten específicament la violació/ la violència de gènere.

Mite de Tereu, Procne i Filomela

Mite de Dríope i Lotis

Mite de Siringa i Pan

Mite de Coronis

Mite d’Atalanta i Hipòmenes

·Notícies i Documentals: Hem buscat informació actual que tractin temes de la Metamorfosis d’ovidi.

Violació a Brasil

Atemptat contra L’homosexualitat a Orlando

·Enquesta: Hem realitzat una enquesta a dos cursos que fan llatí obtenint 35 respostes.

Resultats de l’enquesta: Sexe a la mitologia