Després de fer un formulari de lectura, hem realitzat una altra enquesta per als alumnes que fan enguany a l’IPM llatí, de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat on hem obtingut un total de 35 respostes. De les quals la majoria són noies (85,7%)  i els nois amb un 14,3%. Tots nascuts entre  1998 i el 2000.

Un 80% d’aquestes persones han llegit el llibre de “Narracions de Mites Classics”. Molts d’ells pensen que al llibre es parla obertament del sexe  (64,3%), uns altres diuen que depenent del mite (28,6%) i una minoria pensa que no (7,1%). Tot i això, quasi tots recorden, que al llibre, es parla sobre l’Homosexualitat, l’Heterosexualitat, Bisexualitat i la Transexualitat.

També vam introduir vàries preguntes sobre els mites, on hi apareguin diferents temes relacionats amb qualsevol tipus de sexualitat.

D’acord amb els resultats  menys de la meitat,  dels que han respost, recorden que al mite de Mirra es tracta l’incest. En canvi, en les 3 següents preguntes, n’hi ha una gran varietat de respostes per als mites que tracten el segrest, la violació, la suplantació i l’engany sexual, on en totes quatre s’esmenten els mites on surten Europa, Júpiter i Cal·listo.

En l’última pregunta, on havien d’anomenar altres tipus de sexualitat que apareguin en els mites i han sortit respostes com: la zoofília, l’amor no correspost, la demisexualitat, l’asexualitat i la pansexualitat.