neptuno-y-caenis
Títol de l’obra: 
Cenis i Neptú

Autor: Johann Ulrich Krauss

Datació: 1690

Localització:

Tipologia: gravat

Tècnica: gravat

Estil: propi

Subjecte principal: Neptú i Cenis

Personatges mitològics: Neptú i Cenis

Temàtica sexual: Assetjament, violació, rapte i transsexualitat

Atributs: Cupido, cavalls, mar, trident…

Bibliografia: Ovidi, Met. XXI, 199-200

Webgrafiahttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krauss_-_Neptune_Caenis.jpg

Observacions:

Krauss per aquest gravat es centra en la part del mite de Ceneu i Cenis on Neptú es penedeix dels seus actes (violació i rapte) i vol que Cenis demani el que ella vulgui. Ella, doncs, desitja convertir-se en un home per no continuar sentint-se humiliada, a més va demanar ser l’home més fort.

El gravat dona la sensació de que el déu volgués ajudar a una mortal, no mostra un Neptú penedit ni una Cenis angoixada.