Què és el Pel?


El PEL (Portfolio Europeu de les llengües) és una eina educativa que té com a objectiu promocionar la identitat cultural europea i el desenvolupament de la entesa mútua entre els estats membres del Consell d’Europa, afavorint l‘aprenentatge de llengües.

A nivell pedagògic podem destacar els següents objectius:

  • Fomentar un ensenyament i aprenentatge més reflexiu
  • Precisar els objectius d’aprenentatge en temes comunicatius
  • Afavorir l’autoavaluació en la identificació de les competències adquirides
  • Fomentar un canvi educatiu més centrat en l’alumne/a
  • Conscienciar de la diversitat lingüística i cultural
  • Incrementar l’interès per aprendre llengües.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *