Quines són les seccions del PEL?

El PEL té tres seccions:

  • La biografia lingüística, que permet reflexionar sobre el què sabem fer i amb quines llengües i sobre com aprenem
  • El passaport lingüístic, que permet recopilar els coneixements i les destreses lingüísitques que hem anat adquirint i les certificacions que hem anat adquirint
  • El dossier, per guardar exemples de produccions orals i escrites que ens han ajudat a aprendre

Què és el Pel?


El PEL (Portfolio Europeu de les llengües) és una eina educativa que té com a objectiu promocionar la identitat cultural europea i el desenvolupament de la entesa mútua entre els estats membres del Consell d’Europa, afavorint l‘aprenentatge de llengües.

A nivell pedagògic podem destacar els següents objectius:

  • Fomentar un ensenyament i aprenentatge més reflexiu
  • Precisar els objectius d’aprenentatge en temes comunicatius
  • Afavorir l’autoavaluació en la identificació de les competències adquirides
  • Fomentar un canvi educatiu més centrat en l’alumne/a
  • Conscienciar de la diversitat lingüística i cultural
  • Incrementar l’interès per aprendre llengües.

Per què aquest bloc?

Aquest bloc s’ha creat amb el propòsit de facilitar l’experiència pilot de treball amb el Portfolio Europeu de les Llengües per a l’educació secundària (PEL) que s’està portant a terme a tres centres de secundària a Catalunya: IES Ribes (Sant Pere e Ribes), IES Joan Oró (Lleida), IES Manolo Hugué (Caldes de Montbui). L’objectiu principal del bloc és el de fomentar la interacció i l’intercanvi d’opinions sobre aquesta experiència entre els alumnes de 1er d’ESO dels centres participants, i al mateix temps practicar la llengua estrangera.