Quines són les seccions del PEL?

El PEL té tres seccions:

  • La biografia lingüística, que permet reflexionar sobre el què sabem fer i amb quines llengües i sobre com aprenem
  • El passaport lingüístic, que permet recopilar els coneixements i les destreses lingüísitques que hem anat adquirint i les certificacions que hem anat adquirint
  • El dossier, per guardar exemples de produccions orals i escrites que ens han ajudat a aprendre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *