Author Archives: Marta Nebot

About Marta Nebot

Marta Nebot ( Ceip Canigó - Sant Just Desvern)

Noves seqüències didàctiques

Aquest curs hem format un grup de treball al Baix llobregat per anar donant difusió al PEL i al treball per competències.

A La pàgina d’activitats PEL hi podeu trobar les seqüències didàctiques que hem realitzat. N’hi ha de diferents nivells i de diferents tipologies textuals. Esperem seguir treballant en aquesta línia i anar creixent.

L’objectiu és compartir i mostrar la metodologia PEL que ens ajuda a entendre i aplicar el treball i l’avaluació per competències.

Marta Nebot ( Coordinadora del grup de treball)

Jornada de formació a Eivissa

Aquest dissabte 13 de febrer de 2010, hem estat a Eivissa compartint amb un grup de mestres de la illa les nostres experiències treballant per competències amb l’ajuda del PEL.
A Eivissa ja coneixien el PEL i ens han explicat algunes de les activitats de sensibilització que es fan a les seves escoles. Esperem haver ajudat a entendre millor la metodologia PEL i haver-los animat a continuar experimentant i ampliant la tipologia d’activitats a realitzar.
Tant de bó, ben aviat, les poguem compartir també en aquest bloc!
eivissa

VIII Jornades de Llengües Estrangeres a Tarragona.

El grup de pilotatge del portfolio de Primària hem participat en aquestes jornades amb la ponència ” Competences are easy. Let’s work with PEL”

En la Ponència hem mostrat algunes de les seqüències d’activitats  que estem portant a terme per explicar com amb l’ajuda de PEL ens és molt fàcil treballar per competències i ensenyar a aprendre llengües.

tarragona

JORNADES NACIONALS A MÀLAGA “PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES”

El passat dia 9 de febrer, a través del Departament d’Educació, alguns membres del grup de treball de Portfolio de Primària van poder assistir a les Jornades de Portfolio celebrades a Màlaga.

Aquesta trobada tenia com a finalitat una formació i intercanvi d’experiències envers al desenvolupament del Portfolio Europeu de les Llengües.

Va ser organitzada pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esports a través de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus amb la col·laboració de la conselleria d’Educació de la ciutat de Màlaga.

En aquestes jornades hi van assistir el professorat que està pilotant el Portfolio, autoritats educatives, assessors de Portfolio d’Andalusia, i representants de les comunitats Autònomes de Catalunya, Múrcia, Canàries, Ceuta i Melilla que treballen aquest programa com a iniciativa del Departament Lingüístic del Consell d’Europa.

Els assistents van tenir l’oportunitat d’aprofundir els seus coneixement del Portfolio a través de les ponències a càrrec de: Emillio García Prieto, Director de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, qui va parlar sobre el Projecte Integrat de Centre. Així com el grup de treball de Portfolio de Secundària format per les professores Dolors Permanyer – IES Manolo Hugué (Caldes de Montbuí, Barcelona). Montse Irun – IES Joan Oró (Lleida) i Susanna Soler – IES Montgròs (Sant Pere de Ribes, Barcelona), les quals van parlar sobre Portfolio e Interculturalitat.

 

NATIONAL SYMPOSIUM IN MÀLAGA:  “The European Language Portfolio”

On February 9th, through the Department of Education, some members of the working group on Primary Portfolio attended the Meeting on Portfolio held in Màlaga.

This meeting was aimed at training and exchange of experiences about the  development and progress of the European Language Portfolio in our country.

It was organized by the Ministry of Education, Social Policy and Sports and  the Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, with the support of the Ministry of Education of the city of Màlaga.

This symposium was attended by teachers who are working with the  Portfolio methodology, the Educational authorities and advisers of the Portfolio in Andalusia, and representatives of the autonomous communities of Catalonia, Murcia, Canary Islands, Ceuta and Melilla. All of them are nowadays working this program as an initiative of the Language Department Council of Europe.

Attendees had the opportunity to deepen their knowledge of the Portfolio through the papers by: Emilio García Prieto, director of the Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, who spoke about the Projecte Integrat de Llengües de Centre. And also the working group of Secondary Portfolio formed by teachers of secondary education: Dolors Permanyer – IES Manolo Hugué (Montbuí Caldes de Barcelona), Montse Irun – IES Joan Oró (Lleida) and Susanna Soler – IES Montgros (Sant Pere de Ribes, Barcelona), who talked about the relation Portfolio and Interculture.

Peace Day

Tots els alumnes del Mas Clarà han escrit missatges en anglès per al dia de la pau: els més petits han dibuixat i retallat mans, on han escrit paraules relacionades amb el tema. Els més gran ja han anat escrivint frases més complicades a mesura que es tractava de cicles superiors. Els de sisè han escrit ja frases tipus”I wish … + Simple Past”, per practicar aquesta estructura. Aquí hi ha unes fotos i uns vídeos:

 

 

 

 

 

 

Participation as speakers in the portfolio course in Melilla

On December 3 we were offered the opportunity to explain our Portfolio activities in Melilla. These activities were designed and carried out with our 6th grade pupils, during the 2007-08 and 2008-09 school years. We tried to convey what the Portfolio is and how it can become a real tool in our language classes.

The Centro de Profesores y Recursos of the city of Melilla organised a 30 hours training course, from 1 to 5 December, called “The Portfolio of Languages and The Common Reference Framework”, aimed to teachers of pre-schools, primary schools and secondary schools in the city.

Different teachers from around the country who are working within the Portfolio framework in their classes, were invited to participate as speakers on this subject.

We appreciate the invitation of the CPR of Melilla and also the organisers: Irene Asensio Moreno of the linguistic areas of consulting and also, we would like to thank Silvia Pérez Vadillo of the scientific-technological area. And as well as all the teachers and assistants who are interested in this training.

Participació com a ponents al curs de Portfolio a Melilla

El passat dia 3 de desembre vam tenir l’oportunitat d’explicar a Melilla les activitats Portfolio que hem dissenyat i portat a terme amb els nostres alumnes de sisè durant els cursos 07-08 i 08-09, així com també de transmetre que és el Portfolio i com es pot fer realitat a les nostres aules.

El Centre de Professors i Recursos de la ciutat de Melilla va organitzar un curs de 30h del 1 al 5 de desembre anomenat: “El Portfolio de las lenguas. El Marco Común de Referencia” per als mestres d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat.

En aquest curs hi van participar, com a ponents, diferents mestres d’arreu del país, que com nosaltres estan treballant amb el Portfolio.

Agraïm la invitació del CPR de Melilla i de les persones organitzadores: Irene Asensio Moreno de l’assessoria d’àmbit lingüístic i a Silvia Pérez Vadillo de l’àmbit científic-tècnic.

Així com també de tots els i les mestres assistents que van interessar-se en aquesta formació.

Participation as speakers at the VIII Jornades de Llengües Estrangeres of Girona

The VIII Jornades de Llengües Estrangeres de les comarques gironines, or the 8th Conference of Foreign Languages of Girona, took place the 26, 27, 28 of Novembre in the EOI and in the “IES d’hostaleria” of the city of Girona.

This year, the activity is conducted under the International Year of Languages, and it is the third action that the  territorial Educationanal SErvices of Girona organise to celebrate it.

On Saturday 29 of November we were invited to participate as speakers at this conference and we could explain the different activities designed and carried out with our students in sixth grade, with whom we are doing the Portfolio project since 2007.

Our presentations was: Putting up the European Language Portfolio (PEL). Application in the classroom teaching of Primary schools. In it, we explained what the Portfolio is, its applications in our Cicle Superior classrooms, we showed our blog, in which we share our activities, schedules, programmings  based on LOE curriculum, as well as information related to the Portfolio with those who would be interested.

The conseller of Education, Ernest Maragall, closed the  VIII Jornades de Llengües Estrangeres de Girona, which was attended by 400 teachers to update their knowledge about foreign languages teaching.

Participació com a ponents a les VIII Jornades de Llengües Estrangeres de les comarques gironines

Durant els dies 26, 27, 28 i 29 de novembre han tingut lloc les VIII Jornades de Llengües Estrangeres de les comarques gironines a l’EOI i a l’IES d’hostaleria de la ciutat de Girona.

Aquest curs, aquesta activitat s’ha emmarcat dins la celebració de l’Any Internacional de les Llengües, i és la tercera acció que els Serveis Territorials de Girona organitzen per a celebrar-ho.

El dissabte 29 de novembre varem estar invitades a participar com a ponents en aquestes jornades i varem poder explicar les diferents activitats dissenyades i realitzades amb els nostres alumnes de sisè, amb qui des del curs 07-08, estem pilotant el Portfolio.

La nostra ponència fou: Posant en marxa el Portfolio Europeu de les Llengües (PEL). Aplicació didàctica a l’aula de Primària en la que varem explicar que és Portfolio i la seva aplicació didàctica a les nostres aules de cicle superior, varem mostrar el nostre bloc, en el qual compartim les nostres activitats, programacions LOE i informació entorn al Portfolio amb tots aquells a qui pugui interessar.

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, va cloure les VIII Jornades de Llengües Estrangeres de Girona, a les quals hi van assistir 400 docents per tal d’actualitzar els seus coneixements sobre l’ensenyament d’idiomes.

Dia Europeu de les Llengües

A l’escola Canigó avui hem volgut participar en la celebració el dia Europeu de les Llengües. Aquí podeu veure el nostre núvol al worldle:

6è B

6è A

ACTIVITATS DEL CEIP MAS CLARÀ:

Al Ceip Mas Clarà, de la Bisbal d’Empordà, vam realitzar un mural i vam visitar la plana web del Consell Europeu , on els nens i nenes van jugar a un joc interactiu molt interessant.

Els alumnes de sisè van fer aquest mural de les llengües: