Monthly Archives: February 2009

JORNADES NACIONALS A MÀLAGA “PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES”

El passat dia 9 de febrer, a través del Departament d’Educació, alguns membres del grup de treball de Portfolio de Primària van poder assistir a les Jornades de Portfolio celebrades a Màlaga.

Aquesta trobada tenia com a finalitat una formació i intercanvi d’experiències envers al desenvolupament del Portfolio Europeu de les Llengües.

Va ser organitzada pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esports a través de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus amb la col·laboració de la conselleria d’Educació de la ciutat de Màlaga.

En aquestes jornades hi van assistir el professorat que està pilotant el Portfolio, autoritats educatives, assessors de Portfolio d’Andalusia, i representants de les comunitats Autònomes de Catalunya, Múrcia, Canàries, Ceuta i Melilla que treballen aquest programa com a iniciativa del Departament Lingüístic del Consell d’Europa.

Els assistents van tenir l’oportunitat d’aprofundir els seus coneixement del Portfolio a través de les ponències a càrrec de: Emillio García Prieto, Director de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, qui va parlar sobre el Projecte Integrat de Centre. Així com el grup de treball de Portfolio de Secundària format per les professores Dolors Permanyer – IES Manolo Hugué (Caldes de Montbuí, Barcelona). Montse Irun – IES Joan Oró (Lleida) i Susanna Soler – IES Montgròs (Sant Pere de Ribes, Barcelona), les quals van parlar sobre Portfolio e Interculturalitat.

 

NATIONAL SYMPOSIUM IN MÀLAGA:  “The European Language Portfolio”

On February 9th, through the Department of Education, some members of the working group on Primary Portfolio attended the Meeting on Portfolio held in Màlaga.

This meeting was aimed at training and exchange of experiences about the  development and progress of the European Language Portfolio in our country.

It was organized by the Ministry of Education, Social Policy and Sports and  the Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, with the support of the Ministry of Education of the city of Màlaga.

This symposium was attended by teachers who are working with the  Portfolio methodology, the Educational authorities and advisers of the Portfolio in Andalusia, and representatives of the autonomous communities of Catalonia, Murcia, Canary Islands, Ceuta and Melilla. All of them are nowadays working this program as an initiative of the Language Department Council of Europe.

Attendees had the opportunity to deepen their knowledge of the Portfolio through the papers by: Emilio García Prieto, director of the Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, who spoke about the Projecte Integrat de Llengües de Centre. And also the working group of Secondary Portfolio formed by teachers of secondary education: Dolors Permanyer – IES Manolo Hugué (Montbuí Caldes de Barcelona), Montse Irun – IES Joan Oró (Lleida) and Susanna Soler – IES Montgros (Sant Pere de Ribes, Barcelona), who talked about the relation Portfolio and Interculture.

Animal riddles

Els alumnes de cinquè han preparat unes endevinalles sobre animals i les presenten en aquests vídeos. A veure si endevineu de quins animals tracten?:

[kml_rm movie="rtsp://video.xtec.es/ceipmasclara/riddlericard.rm" width="352" height="288"/]

[kml_rm movie="rtsp://video.xtec.es/ceipmasclara/riddlejoan.rm" width="352" height="288"/]

[kml_rm movie="rtsp://video.xtec.es/ceipmasclara/riddlenuriagi.rm" width="352" height="288"/]

[kml_rm movie="rtsp://video.xtec.es/ceipmasclara/riddlealexma.rm" width="352" height="288"/]

Peace Day

Tots els alumnes del Mas Clarà han escrit missatges en anglès per al dia de la pau: els més petits han dibuixat i retallat mans, on han escrit paraules relacionades amb el tema. Els més gran ja han anat escrivint frases més complicades a mesura que es tractava de cicles superiors. Els de sisè han escrit ja frases tipus”I wish … + Simple Past”, per practicar aquesta estructura. Aquí hi ha unes fotos i uns vídeos: