PREINSCRIPCIÓ

DIES: del 2 al 13 de maig de 2016: JORNADES DE PORTES OBERTES, de 9:30h a 12h divendres 22 d’abril de 2016.

Preinscripció 2016-2017

El procés d’admissió d’alumnes a les escoles bressols municipals està regulat per la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les famílies del municipi seran informades per correu de les dates de preinscripció a partir del mes de març.

El calendari serà el següent:

Presentació de sol·licituds

del 2 al 13 de maig de 2016

Publicació sol·licituds baremades

27 de maig de 2016

Període de Reclamacions

30 i 31  de maig de 2016

Publicació alumnat admès

3 de juny de 2016

Període de Matrícula

Del 6 al 10 de juny de 2016

Documentació que cal presentar:

  • Full de preinscripció omplert. (full sol·licitud)
  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) del pare i la mare.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual del nen/a (TSI).

En el cas d’haver de justificar criteris de prioritat (família nombrosa, renda mínima d’inserció, discapacitat de l’alumne o algun dels seus familiars, malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic de l’alumne…) es requeriran un altre tipus de document.