Consell Escolar

 

És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres d’educació infantil de primer cicle i està format per:

 

ceres2

 

  • Un representant dels pares i mares.
  • Un representant del personal educador actuant de secretària del Consell Escolar.
  • Un representant de l’Ajuntament.

 

Els membres electes s’han d’escollir d’acord amb el procediment establert amb caràcter general per als consells escolars dels centres públics. La renovació dels membres del Consell de Escolar de l’escola bressol s’efectua dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics.

Els representants del Consell Escolar es renovaran cada 2 anys.